fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Fastpartner först ut – ökade finansieringskostnader oroar

Publicerad: 5 juli 2022, 13:30

Fastpartner är först ut bland fastighetsbolagen med rapport för det, ur börskurssynvinkel, problemtyngda andra kvartalet. Visar sig börsens sämre utsikter redan nu i företagens siffror? Fastpartner ser i alla fall över projektverksamhet till följd av högre finansieringskostnader efter ännu ett starkt kvartal.

Ämnen i artikeln:

SvepetFastpartnerFastPartner Fastigheter

Björn Rundström

bjorn.rundstrom@fastighetsnytt.se


Bolagets driftöverskott ökade till 358 miljoner kronor från 334 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt ökade förvaltningsresultatet till 287 miljoner kronor (247).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 865 miljoner kronor i kvartalet (1 115).

Efter skatt blev resultatet 881 miljoner kronor (1 204). Resultatet per aktie var 4:72 kronor (6:47).

Fastpartner skriver att transaktionsmarknaden har fortsatt att gå starkt under kvartalet.

”Det har gjorts flera fastighetsaffärer på historiskt höga prisnivåer”, slår man fast och fortsätter: 

”Vi har precis som de senaste 1,5 åren bedömt att fastighetspriserna varit för höga för att det ska vara attraktivt med större förvärv”.

Istället har bolaget under en tid satsat mer på projektverksamheten där inte minst miljöprojekt som skapar energibesparingar har fått en bättre lönsamhet i och med de högre energipriserna.

Men nu ser man, sedan maj månad, över denna projektverksamhet till följd av de högre finansieringskostnaderna.

”Vi är nu mer restriktiva, i synnerhet med projekt som har lägre lönsamhet och lång återbetalningstid”, skriver bolaget.

Fastpartner skriver vidare att dess aktie i dag handlas till en substansrabatt om cirka 46 procent. 

Med hänsyn till strukturen i balansräkningen räknar bolaget med att det genomsnittliga avkastningskravet ligger på cirka 5,5 procent, vilket skulle motsvara en ökning av genomsnittlig yield på cirka 1,1 procent under förutsättning att börsens värdering är rätt.

”Dessa förändringar i synsättet på fastigheter och fastighetsaktier återspeglar den osäkerhet som råder på kapitalmarknaden beträffande stigande räntor och sämre likviditet”, står det i rapporten, 

Bolaget noterar att både ECB och FED har annonserat att man avslutar sina respektive QE-program. Från att ha tillfört cirka 230 miljarder doller per månad börjar man reducera sina balansräkningar genom att sälja tillgångar. 

Enligt Fastpartner räckte det med att ECB slutade köpa företagsobligationer för att hela Eurobond-marknaden skulle torka upp.

”Sammantaget står vi inför en utmanande höst med ökande finansieringskostnader och sämre likviditet. Till detta kommer även sämre konjunktur på grund av stigande räntor vilket begränsar konsumtionsutrymmet för individen samt bromsar investeringsutrymmet för företagen”, skriver bolaget

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev