Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Corems vd: ”Vi har inte tappat affärstempo”

Publicerad: 24 februari 2022, 07:15Efter Corems förvärv av Klövern har intäkterna trefaldigats - men skuldsättningsgraden har också ökat med 15 procent till 53 procent.
- Lilla Corem hade då sålt en större fastighetsportfölj, vi sålde 25 procent av bolaget och hade satt en del i aktier vid den tiden. Det är ett annat bolag nu, så det går inte att jämföra, säger bolagets CFO Anna-Karin Hag om belåningsgraden.

Ämnen i artikeln:

Corem Property GroupEva Landén

ND

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Corem har fastigheter i både storstadsregioner och tillväxtregioner i Sverige, och fastigheter i New York där ett splitternytt kontor byggs på Broadway. De flesta hyresavtalen i Sverige är kopplade till oktober månads KPI och därmed till viss del inflationssäkrade.

Eva Landén nämner inga specifika fastigheter som de kommer hyra ut under 2022, utan säger att de kommer att söka brett efter hyresgäster för att öka uthyrningsgraden som i kvartal fyra låg på 89 procent. 

– Vi jobbar jättebrett över hela beståndet, i varenda ort jobbar med att höja och hyra ut, säger vd Eva Landén.  

Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 2 805 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 (894), vilket innebär ett trefaldigande av intäkterna. Majoriteten av den ökningen kan härledas till förvärvet av Klövern. 

– Det har gått bra, vi har jobbat på med hela vår integration under hösten. Organisationen är satt, vi jobbar tillsammans för att uppnå större värden. Vi har inte tappat affärstempo. 

Läs även: Corem listas på Large Cap – ersätter Klövern 

Högre belåning och nya hyresavtal

Bolaget arbetar aktivt med att säkra lånen mot stigande räntor och har därför ett räntetak på 73 procent av portföljen - men den genomsittliga räntebindningen är 2,7 år, vilket gör att bolaget lär behöva jobba ännu mer på att sänka belåningsgraden. 

– Ett av våra mål är att uthyrning, uthyrning, uthyrning. Vi kommer att höja uthyrning och implicit då kommer vi att höja räntetäckningsgraden, man måste se det som en helhet. 

Corem som för närvarande har rating från Scope ska få en rating av någon av de tre stora ratingbolagen, säger vd:n, och kommer rikta hela bolaget mot att nå en bra rating. 

På transaktionssidan arbetar bolaget med att ”renodla portföljen”, vilket innebär avyttringar i de bestånd som inte passar in i affärsmodellen. I november offentliggjorde Corem att de undersöker en investeringsmöjlighet i ett joint venture med ALM om bostadsutveckling. 

– Vi tittar kontinuerligt på både köp och sälj. Men vår tigerresa gör vi att vi ska jobba fokuserat på uthyrning, säger Landén. 

På hyressidan syntes flera framgångar under fjärde kvartalet. Nyuthyrningar i New York, och två stora hyresgäster (Bilia och Statens försvarshistoriska museer) som tecknat mångåriga avtal. 

Lägre utdelning föreslås

Driftöverskottet blev 1 894 miljoner kronor (668) och förvaltningsresultatet 1 178 miljoner (420). Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 1 918 miljoner (473), medan värdeförändringarna på finansiella placeringar 265 miljoner kronor (93).

Efter skatt blev resultatet 1 970 miljoner kronor (561).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:40 kronor (0,65) per stamaktie av serie A och B, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:10 kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 20:00 kronor per stamaktie av serie D och preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5:00 kronor.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev