torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Catella: Stabil kreditmarknad även framgent

Publicerad: 4 juli 2019, 06:45

Bild: Riksbanken

Kreditmarknaden är stabil och har förbättrats något under andra kvartalet och fastighetsbolagens syn på marknaden är alltjämt positiv. Läget på aktiemarknaden indikerar en stabil kreditmarknad även under de kommande kvartalen. Det framgår av nyaste upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI.

Ämnen i artikeln:

Arvid LindqvistCatellaCREDIFSBXMartin Malhotra

Kreditmarknaden är stabil och har förbättrats något under andra kvartalet och fastighetsbolagens syn på marknaden är alltjämt positiv. Läget på aktiemarknaden indikerar en stabil kreditmarknad även under de kommande kvartalen. Det framgår av nyaste upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI.

Barometerns huvudindex hamnar på 50,8 och stiger något från marsupplagan av CREDI då index hamnade på 50,3. Det indikerar att marknaden förbättrats något, skriver Catella i ett pressmeddelande. Man höjer dock fingret för att bankernas syn på framtiden är lite mer pessimistisk än tidigare.

”Årets andra CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av förväntat högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en förbättrad uppfattning av den nuvarande situationen bland bankerna. Däremot är bankerna alltmer pessimistiska vad gäller den framtida utvecklingen då deras förväntningsindex faller till den näst lägsta nivån i CREDIs historia. Vidare avslutades en 21 kvartal lång trend av sjunkande genomsnittliga räntor när de noterade fastighetsbolagens genomsnittliga ränta ökade marginellt till 2,0 procent”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella, i en kommentar.

Aktiemarknadens mycket positiva utveckling hittills i år, där exempelvis Fastighetsnytts samhällsbyggnadsindex, FSBX, steg med närmare 20 procent under första halvåret, ger förhoppningar om att det kommer att bli gynnsamma förhållanden på kreditmarknaden under överskådlig tid, vilket Catellas analyschef Arvid Lindqvist konstaterar.

”Den svenska aktiemarknaden är en relativt bra indikator för CREDIs huvudindex och utvecklingen föreslår att vi kommer se en stabil kreditmarknad de kommande kvartalen”, säger han.

Arvid Lindqvist fortsätter och säger att den huvudsakliga orsaken till aktiemarknadens starka utveckling har varit centralbankernas helomvändning samt förväntningarna på att vi kommer se lägre räntenivåer och mer kvantitativa lättnader från centralbankerna framgent.

Räntorna har vänt ner under andra delen av första halvåret, i synnerhet de långa räntorna vilket enligt Martin Malhotra reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6,1 procent.

”Dessutom har den avtagande volymtillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld förblivit på 28 procent”, avslutar Martin Malhotra.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev