Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Åter deflation i Sverige

Publicerad: 18 februari 2014, 10:53

Den allmänna prisnivån i Sverige, mätt som konsumentprisindex (KPI), sjönk med 1,2 procent i januari jämfört med december. På tolvmånadersbasis sjönk prisnivån med 0,2 procent och inflationstakten uppmättes således till -0,2 procent. KPI för januari var 311,39. Det framgår av ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån (SCB).

Ämnen i artikeln:

SCB

I december 2013 var inflationstakten, det vill säga ändringen av KPI jämfört med samma månad året innan, 0,1 procent, och mellan december 2012 och januari 2013 sjönk prisnivån med 0,8 procent.

Till prisnedgången från december till januari bidrog bland annat lägre priser på kläder och skor, kött och transportstjänster. Högre priser på grönsaker och alkoholhaltiga drycker motverkade nedgången.

Sett till perioden från januari 2013 till januari 2014 var det huvudsakligen lägre ränter, lägre elpriser och transportpriser som verkade för nedgången medan högre hyror motverkade den.

Använder man sig av det för Riksbanken specialkonstruerade inflationsmåttet KPIF, det vill säga KPI med fast ränta, blir effekten av lägre räntor ingen och då mäter man en inflationstakt på 0,4 procent jämfört med 0,8 procent i december.

SCB omvärderar sammansättningen av varukorgen i januari varje år men denna gång blir effekten på inflationstakten noll.

Kommentar Fastighetsnytt:

Att priserna sjunker mellan december och januari är i sig inget anmärkningsvärt, det kan snarare ses som normalt beroende på januarireor. Ifjol sjönk prisnivån som nämnts ovan med 0,8 procent mellan december och januari. Det som är oroväckande är istället storleken på prisfallet, 1,2 procent är mycket, och det faktum att Sverige nu återigen befinner sig i deflation.

Inflationen ses ju som en termometer på den ekonomiska aktiviteten och även om de ekonomiska hjulen onekligen fortsätter snurra så finns det ingenting i inflationstalen som pekar på att de snurrar fort. Inflationen mäter efterfrågan i ekonomin och ta då med i beräkningen att räntekostnader har sjunkit med 6,1 procent vilket borde indikera ökad köpkraft och således ökad efterfrågan.

Ett annat orosmoment är att inflationstakten mäts som negativ bara en vecka efter att Riksbanken publicerade sin penningpolitiska rapport där man gjort prognosen att inflationen i januari var 0,11 procent. En missbedömning behöver visserligen inte vara hela världen men det är alltjämt en missbedömning och underminerar den räntebana banken har presenterat. Huruvida Riksbankens direktion skulle valt att sänka räntan ifall de hade haft tillgång till KPI-mätningen kan vi dock bara spekulera om.

Nästa räntebeslut tas i april och då har Riksbanken ytterligare en inflationsmätning för att underbygga sitt beslut.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev