fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Aningen försämrade nyckeltal för FastPartner

Publicerad: 2 juli 2019, 12:21

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Foto: Vincent Palma.

FastPartner släppte sin kvartalsrapport på halvårets andra dag.

Ämnen i artikeln:

FastpartnerFastPartner Fastigheter

Det brukar gå fort på rapportfronten efter halvårsskiftet då ett antal bolag gärna vill publicera sina resultat för andra kvartalet innan sommaren. Först ut denna gång är FastPartner som på halvårets andra dag släppte sin kvartalsrapport.

FastPartners driftnetto för andra kvartalet uppgick till 292,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 254,2 miljoner för motsvarande kvartal ifjol och återspeglar att bolagets bestånd vuxit en hel del. Fastighetsvärdet vid halvårsskiftet 2019 uppgick till 25,3 miljarder kronor vilket kan jämföras med 20,9 miljarder ifjol. Överskottsgraden, ett mått på förvaltningseffektiviteten, hamnade på 71,5 procent, att jämföra med 71,1 procent ifjol. Ingen större förändring där men ett tecken på att bolaget går bra.

Ser man till förvaltningsresultatet, resultat efter administrations- och finansieringskostnader, så steg det med 25,7 miljoner kronor till 201,4 miljoner. Kvartalets resultat före skatt var dock nästan 200 miljoner kronor lägre än ifjol, beroende på att värdestegringen i beståndet inte var lika stor som då. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 240,6 miljoner kronor under andra kvartalet, jämfört med 394,2 miljoner ifjol. Vidare har man negativa orealiserade värdeförändringar i sin räntederivatportfölj. Resultat per aktie för kvartalet hamnade på 1,7 kronor.

Sett till de viktiga nyckeltalen så faller både soliditet och räntetäckningsgraden något samtidigt som belåningsgraden ökar något. En utveckling som kanske inte är helt önskvärd absolut inte oroväckande. FastPartner är ett bolag i tillväxt och dessutom är samtliga nyckeltal mycket robusta.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev