onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Ändring av aktier i tre bolag

Publicerad: 31 juli 2023, 09:12

Foto: Getty Images

Aktierna i NP3, SBF Bostad och Sagax har ändrats. Det framgår av pressmeddelanden.

Ämnen i artikeln:

Svepet

R


NP3 fattade på en årsstämma den 15 juni 2020 beslut om ett treårigt incitamentsprogram och teckningsoptioner har nu utnyttjats.

Antalet aktier har ökat med 138 918 aktier till sammanlagt 95 496 774 aktier, fördelat på 57 496 774 stamaktier och 38 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en röst och varje preferensaktie en tiondels röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 138 918 röster till sammanlagt 61 296 774 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 333 752 496 kronor till 334 238 709 kronor.

SBF Bostad erbjöd samtliga kvarvarande A-aktieägare som inte anmält sina A-aktier för inlösen att omvandla aktierna till B-aktier under kvartalet.

Efter omvandlingen registrerades totalt 5 233 nya B-aktier hos Bolagsverket. Motsvarande antal A-aktier har makulerats. Det totala antalet aktier är fortsatt 166 468, varav 50 000 stamaktier. Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 16 679, varav 12 804 är anmälda för inlösen, och antalet B-aktier till 99 789.

Sagax har under juli månad emitterat 314 638 stamaktier av serie B till följd av utnyttjande av teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet 2020/2023.

Det totala antalet aktier uppgår till 456 595 984, fördelat på 26 565 758 A-stamaktier, 303 768 897 B-stamaktier och 126 261 329 D-stamaktier. Aktiekapitalet uppgår till sammanlagt 799 042 972 kronor och det totala antalet röster till 69 568 780,6.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev