Onsdag30.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Börs

23 bolag kan dela på 6,3 miljarder

Publicerad: 29 Oktober 2012, 15:00

Det verkar högst sannolikt att svenska bolag (likväl fastighetsbolag) kan vänta sig en sänkt skatt i julpaketet.

Blir regeringens förslag om en sänkt bolagsskatt till 22 procent verklighet kommer de börsnoterade fastighetsbolagen att få en nettointäkt om sammanlagt 3 149 miljoner kronor.


Blir regeringens förslag om en sänkt bolagsskatt till 22 procent verklighet kommer de börsnoterade fastighetsbolagen att få en nettointäkt om sammanlagt 3 149 miljoner kronor. Lägger man till en handfull onoterade bolag kommer beloppet att fördubblas till 6,3 miljarder. Får socialdemokraterna som de vill kommer fastighetsbolagens nettointäkt att bli 3,4 miljarder kronor. Det framgår av en sammanställning Fastighetsnytt har gjort.

Regeringen har i sin budgetproposition för år 2013 föreslagit en sänkning av bolagsskatten med 4,3 procentenheter, vilket motsvarar 16,35 procent, från 26,3 procent till 22 procent. Som Fastighetsnytt nyligen rapporterade innebär det att tre av de börsnoterade fastighetsbolagen skulle göra en engångsintäkt på sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor. Anledningen till det är att man har en uppskjuten skatteskuld som kommer att omvärderas ifall förslaget vinner laga kraft. Sedan dess har ytterligare åtta börsnoterade bolag lämnat in sina bokslut för tredje kvartalet och resterande fyra bolag kommer att göra detsamma över de kommande veckorna.

Skatteskuld på 38,4 miljarder
Fastighetsnytt har granskat de inkomna kvartalsrapporterna och kommit fram till att de 12 bolag som redan rapporterat (och lämnar information om sin uppskjutna skatteskuld/fordring) har en nettoskatteskuld 10,4 miljarder kronor. För de övriga fyra bolagen, som är Balder, Heba, Hufvudstaden och Wallenstam, har Fastighetsnytt granskat delårsrapporterna för första halvåret och kommit fram till att dessa bolag hade en sammanlagd skatteskuld på 8,9 miljarder kronor.

Därutöver har Fastighetsnytt bläddrat igenom delårsrapporterna för sju av de största onoterade fastighetsbolagen, varav två är statliga. När det gäller uppskjuten skatt har dessa 23 fastighetsbolag en sammanlagt nettoskuld på 38 439 miljoner kronor. 16,35 procent av 38 439 är 6 285 vilket i sin tur är den sammanlagda engångsintäkt fastighetsbolagen kommer att få ifall Riksdagen röstar fram regeringens förslag. Hur den eventuella intäkten fördelas på de olika bolagen framgår av tabellen.

Med tanke på det parlamentariska läget i Sverige där inget av blocken har majoritet i Riksdagen och ett parti spelar vågmästarens roll råder det självklart en osäkerhet om huruvida förslaget kommer att vinna laga kraft. Då ska man emellertid ha i åtanke att oppositionens (och rikets) största parti har även det i sin skuggbudget lagt fram ett förslag om sänkt bolagsskatt. Socialdemokraterna vill dock inte sänka skatten lika mycket som regeringen utan har föreslagit en sänkning med 2,3 procentenheter, motsvarande 8,75 procent, till 24 procent. Socialdemokraternas förslag skulle således innebära en engångsintäkt om 3 361 miljoner kronor.

Beräknad kostnad 16 miljarder
Då både regeringen och socialdemokraterna vill sänka bolagsskatten verkar det högst sannolikt att svenska bolag (likväl fastighetsbolag) kan vänta sig en sänkt skatt i julpaketet. Regeringen har räknat fram att deras förslag skulle kosta 16 miljarder kronor i minskade skatteintäkter år 2013 och enligt socialdemokraternas skuggbudget skulle deras förslag kosta 8,8 miljarder kronor. Dessa siffror lär dock inte ta hänsyn till omvärderade skatteskulder.

Det bör betonas att de belopp som Fastighetsnytt sammanställt och räknat fram endast gäller de 23 bolag man har inkluderat i sammanställningen. Dessutom bör det betonas att för Balder, Hufvudstaden, Heba och Wallenstam samt de onoterade bolagen, med undantag för Jernhusen, bygger beloppen på redovisningen för första halvåret.

Sverrir Thór

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.