Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktiemarknad

SveaReals lönsamhet förbättras markant

Publicerad: 16 maj 2014, 11:36

Sveareals driftnetto för det första kvartalet ökade med 5 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol och hamnade på 120 miljoner.

Ämnen i artikeln:

Sveareal

Sveareals driftnetto för det första kvartalet ökade med 5 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol och hamnade på 120 miljoner. När man tar hänsyn till att bolagets hyresintäkter för kvartalet sjönk med 5 miljoner blir slutsatsen att lönsamheten ökat rejält, vilket bland annat beror på den milda vintern. Lönsamhetsmåttet överskottsgrad ökar från 65,4 procent till 70,2 procent.

Förvaltningsresultatet, som förutom driftnetto påverkas av administrationskostnader och finansnetto, sjunker dock med 6 miljoner kronor, vilket dels beror på att administrationskostnaderna ökat på grund av bolagets utredning av börsnotering, dels på att finansnettot försämrats med 8 miljoner kronor. Det i sin tur beror på att en positiv valutaeffekt som påverkade fjolårets finansnetto förvränger bilden.

Som alla andra fastighetsbolag ser Sveareal sitt resultat på sista raden påverkas rejält av de negativa värdeeffekterna den låga räntan har på bolagets räntederivat. Före skatt gör man således en förlust om 24 miljoner kronor, jämfört med en vinst om 110 miljoner ifjol.

Sveareals balansräkning växte med 58 miljoner kronor under kvartalet samtidigt som det egna kapitalet krympte med 15 miljoner och soliditeten sjönk således. Den ligger nu på 30,7 procent och belåningsgraden ligger enligt Fastighetsnytts beräkningar på 61,9 procent.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev