fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Aktiemarknad

Kratta manegen för en bra aktiekurs

Publicerad: 22 mars 2017, 14:30

Britt-Marie Nyman.

Med risk för att sticka ut näsan har börsnoterade och listade bolag två grundläggande uppgifter gentemot sina aktieägare: att leverera ett så bra resultat som möjligt och att berätta om det på ett korrekt sätt. Till bolagsledningarnas grundläggande uppgifter hör inte att se till att aktiekursen är så hög som möjligt – det är marknaden som sätter priset. Men man bör trots det kratta manegen för en bra aktiekurs.

Ämnen i artikeln:

Britt-Marie Nyman

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2017.

Med risk för att sticka ut näsan har börsnoterade och listade bolag två grundläggande uppgifter gentemot sina aktieägare: att leverera ett så bra resultat som möjligt och att berätta om det på ett korrekt sätt. Till bolagsledningarnas grundläggande uppgifter hör inte att se till att aktiekursen är så hög som möjligt – det är marknaden som sätter priset. Men man bör trots det kratta manegen för  en bra aktiekurs.

God likviditet i aktien, som visar investerarens möjlighet att omsätta aktien och ta hem en vinst alternativt kliva av en förlust, är en viktig förutsättning för en bra aktiekurs. Men vad kan bolagsledningarna då göra för att åstadkomma en god likviditet? Jo, faktiskt en hel del. Likviditeten (omsättningen i aktien under ett år i relation till bolagets marknadsvärde) påverkas bland annat av antalet aktier och aktiens spridning på olika aktieägare.

En jämförelse av cirka 40 bygg- och fastighetsbolag på Nasdaqs huvudlista och First North visar på mycket stora variationer i omsättning för bolagens mest handlade stamaktier. JM ligger ohotad i toppen med en omsättning på mer än 100 procent av aktierna under ett år. I botten ligger Alm Equity och Agora med en omsättning runt en procent. Många av de större bolagen på Large Cap ligger runt 50 – 60 procent.

Bolagen på Mid Cap har i regel klart lägre omsättning än bolag på Large Cap och bolagen på First North uppvisar det lägsta snittet, dock är skillnaden jämfört med Mid Cap ganska liten och spännvidden mellan bolagen stor. Att många First North-bolag har färre antal emitterade aktier och färre aktieägare än bolag på huvudlistan är inte så konstigt eftersom de är relativt små. De First North-bolag som har förhållandevis hög omsättning i aktien, såsom Amasten, Magnolia och Stendörren, har också relativt många aktieägare.

Liten andel free float* kan bero på att en eller flera huvudägare sitter på en stor del av aktierna i bolaget. Den genomsnittliga fria floaten för samtliga 40-talet bolag är 70 procent, men i ett par bolag ligger den på låga 28-45 procent: Agora, Alm Equity, AtriumLjungberg, Fastator och Fastpartner. Att det finns en eller flera huvudägare med stort intresse och engagemang kan i sig vara positivt och inte ens det faktum att den fria floaten är låg behöver ha någon större effekt på likviditeten om antalet aktier och bolaget är tillräckligt stort. Kombinationen av få aktier och liten free float är dock inte att rekommendera.

Från bolagets synvinkel är det bra att fundera på hur många aktieslag som är lämpligt beroende på storleken på det totala aktiekapitalet, speciellt i dessa tider med en fäbless för många olika aktieslag. Om antalet aktier är lågt och aktiepriset är högt kan split vara en bra åtgärd och ett sätt att öka antalet aktier. Slutligen kan en spridningsemission vara lämpligt om befintliga aktier är spridda på ett fåtal händer och bolaget behöver nytt kapital.

Britt-Marie Nyman
Head of Capital Markets, Catella Corporate Finance

*Free float: Aktier som ägs av allmänheten, här definierat som aktier som ägs av aktieägare med mindre än 10 procent av totalt antal aktier

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev