Fredag14.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Aktiemarknad

Kommitténs förslag kan gynna preferensaktier

Publicerad: 22 September 2014, 16:00

Tone Myhre-Jensen.

Foto: Cederquist.

Under de senaste åren har, framförallt i fastighetsbranschen, en obligationsliknande preferensaktie som handlas på börsen blivit ett attraktivt alternativ till traditionell bankfinansiering.


Under de senaste åren har, framförallt i fastighetsbranschen, en obligationsliknande preferensaktie som handlas på börsen blivit ett attraktivt alternativ till traditionell bankfinansiering. Det finns idag 25 fastighetsbolag på börsen och av dem har nio givit ut preferensaktier. Jag har tidigare beskrivit de grundläggande karaktärsdragen för en preferensaktie (krönika publicerad på fastighetsnytt.se den 10 juni 2014).

I huvudsak ger fastighetsbolagen ut preferensaktier för att finansiera fastighetsförvärv och för att utveckla fastigheter som förväntas ge en hög löpande avkastning, det vill säga i expansivt syfte. En fråga som ofta diskuteras (och nu senast på Business Arena) är om preferensaktier, som är en relativ dyr finansieringslösning jämfört med till exempel banklån, även fortsättningsvis kommer vara ett attraktivt finansieringsalternativ för fastighetsbolag i samband med fastighetsförvärv? Min uppfattning är att så kommer vara fallet och kanske än mer så när de lagändringar som föreslås i Företagsskattekommitténs slutbetänkande, ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” som presenterades i början av sommaren träder ikraft. I korthet föreslår kommittén att eget och lånat kapital ska behandlas skattemässigt neutralt och avdragsrätten för räntor föreslås kraftigt begränsas.

På vilket sätt påverkar detta då användandet av preferensaktier som finansieringskälla? Jo, som inledningsvis konstaterats påminner preferensaktier om en obligation, eftersom aktieägaren har rätt till en på förhand fastställd utdelning (jämför ränta) som utbetalas kvartalsvis. Preferensaktier är dock i grunden som vilken annan aktie som helst och behandlas både bolagsrättsligt och redovisningsmässigt som ett eget kapitalinstrument till skillnad från obligationer som ju är skuldinstrument). En emission av preferensaktier innebär alltså inte att bolagets skuldsättningsgrad ökar.

De lagändringar som föreslås av Företagsskattekommittén har ansetts vara brett förankrade, men kommitténs förslag har fått kritik, särskilt från aktörer inom fastighetsbranschen som anser att ändringarna kommer att leda till en minskad produktion av till exempel hyresbostäder och kommersiella lokaler. Även om kommitténs förslag inte ska ses som en färdig lagstiftningsprodukt så kommer det säkerligen leda till diskussioner i styrelserummen om lämplig belåningsgrad och om emission av preferensaktier skulle kunna vara ett mer attraktivt finansieringsalternativ jämfört med banklån eller obligationer i samband med transaktioner och projekt med en förväntat hög avkastning. Utredningens förslag är att de nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2016.

Utmärkande för preferensaktier är:

- Ger en fast utdelning som betalas ut kvartalsvis
- Utdelningsbeloppet ackumuleras till dess den på förhand fastställda utdelningen utbetalats
- Företräde till utdelning före stamaktier
- Inte rätt till högre utdelning än den på förhand fastställda utdelningen
- Ökar inte skuldsättningen i bolaget
- Ger företaget större flexibilitet vid betalning jämfört med vanliga lån
- Är möjliga att lösa in
- Får betalt efter till exempel banker och obligationsinnehavare

Tone Myhre-Jensen
Partner, Cederquist

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.