tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Aktiemarknad

JM:s Johan Skoglund om lönsamheten framöver: ”Kostnaderna för att bygga ökar mer än vad vi sett historiskt”

Publicerad: 2 maj 2022, 09:18

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark, men byggkostnaderna är högre än tidigare, konstaterar JM:s koncernchef Johan Skoglund.

Foto: Nicklas Thegerström

Lägre start- och prisnivåer i Stockholm och dyrare byggkostnader dämpar resultatet för JM. Men koncernchefen Johan Skoglund menar att utvecklingen på övriga marknader har varit mycket god.

Ämnen i artikeln:

JMKvartalsrapport

JM:s rörelseresultat blev 466 miljoner kronor i det första kvartalet 2022, vilket är en ökning från samma period 2021 då resultatet låg på 406 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var dock lite lägre.

Antalet produktionsstarter minskade under första kvartalet till 808 från 927 under jämförelseperioden. Väntat var 928 enligt Infronts prognossammanställning.

”Detta relaterar framför allt till avsaknad av nödvändiga myndighetsbeslut, men vi förväntar oss produktionsstarter i linje med vår målnivå för helåret”, skriver JM-chefen Johan Skoglund i sitt Vd-ord.

JM:s finansiella mål är att långsiktig tillväxt genomsnittligt ska uppgå till 4 procent per år i antal produktionsstarter av bostäder där utgångspunkten är en årstakt om 3.800 produktionsstarter.

Intäkter och resultat dämpas fortsatt av de lägre start- och prisnivåerna för projekt startade i Stockholm under de senaste åren. Samtidigt uppger Johan Skoglund att bolaget har haft en mycket god utveckling av verksamhet och resultat i övriga Sverige, Norge och Finland under kvartalet.

JM:s kvartal 1 i korthet

■ Intäkterna ökade till 3 854 mkr (3 337).

■ Rörelseresultatet ökade till 466 mkr (406). Rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (12,2).

■ Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 7 mkr (11) ingår i rörelseresultatet.

■ Resultatet före skatt ökade till 450 mkr (390). Resultat efter skatt ökade till 356 mkr (309).

■ Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 22,6 procent (20,3). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 5,20 kronor (4,40).

■Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 273 mkr (92).

■ Antal sålda bostäder uppgick till 995 (1 261) och produktionsstarterna till 808 (927).

Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga marknader.

”Samtidigt är det tydligt att kostnaderna för att bygga ökar mer än vad vi sett historiskt i såväl Sverige som Norge och Finland”, skriver han.

JM ser en högre kostnadsbild i de nya projekt som startas men endast begränsad påverkan i de pågående projekten.

En viss förbättring väntas i Stockholm under innevarande år förutsatt en fortsatt positiv marknad samtidigt som produktionsstarterna successivt kommer tillbaka till en högre nivå.

Bostadsverksamheten i Sverige uppvisade god försäljning och lönsamhetsnivå samt hög nivå produktionsstartade bostäder under det första kvartalet.

I Norge har aktiviteten utvecklats fortsatt positivt under kvartalet med ökande priser. Under det fjärde kvartalet noterades stabila priser.

Gällande Finland upprepas formuleringen om att bostadsmarknaden haft en god utveckling.

Nyhetsbyrån Direkt

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev