Lördag26.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Aktiemarknad

Fastighetsaktiernas attraktivitet ökar

Publicerad: 5 Juli 2012, 11:41

Fastighetsaktier ger alltjämt en bättre utdelning än exempelvis en indexvägd portfölj.

Fastighetsaktier verkar ha attraherat investerare mer än aktier generellt under första halvåret 2012.


Fastighetsaktier verkar ha attraherat investerare mer än aktier generellt under första halvåret 2012. Omsättningen med de 18 aktier som ingår i börsens fastighetsindex ökade medan börsens totala omsättning sjönk markant. Det visar Fastighetsnytts jämförelse av Stockholmsbörsens omsättningssiffror under årets två första kvartal.

Det första halvårets omsättning med de 17 fastighetsbolagens aktier (i index ingår Hufvudstadens aktieserier A och B) uppgick till lite knappt 29,6 miljarder kronor. Jämfört med fjolårets omsättning om närmare 29,1 miljarder kronor innebär det en ökning med 1,7 procent. Ingen jättelik ökning men sätter man den i sammanhang med övriga börsen kan man konstatera att fastighetsaktierna har ökat i attraktivitet. Samtidigt sjönk nämligen omsättningen för de aktier som ingår i Stockholmsbörsen OMX Stockholm GI-index (vilket omfattar samtliga aktier) med 15,38 procent över en tolvmånadersperiod. En ganska markant sänkning som måhända återspeglar den nervositet som dominerat finansmarknaderna den senaste tiden.

Jämför man sedan fastighetsbolagens index med OMX S30, som omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och står för drygt 80 procent av all aktiehandel på börsen, ser man att där sjönk omsättningen med 14,7 procent jämfört med första halvåret 2011 vilket även det kan ses som ett klart tecken på att fastighetsaktiernas attraktivitet har ökat jämfört med övriga börsen.

Därmed säger det sig självt att även fastighetsaktiernas andel av den sammanlagda omsättningen ökat över en tolvmånadersperiod, från 1,6 procent till 1,9 procent vilket är en ökning om 20 procent medan OMX S30 ökade sin andel i den sammanlagda omsättningen med 0,7 procent, från 81,6 procent till 82,2 procent.

Index slog marknaden
Även om årets första kvartal utgör ett undantag slår fastighetsindex som regel den övriga aktiemarknaden när man jämför prisutveckling vilket delvis kan förklara fastighetsaktiernas ökade attraktivitet. I svåra tider söker sig kapitalet i ännu större utsträckning än vanligt till de instrument som ger bäst avkastning och fastighetsaktier ger alltjämt en bättre utdelning än exempelvis en indexvägd portfölj. Under första halvåret klättrade fastighetsindex med 7,2 procent medan OMX S30 steg med 3,2 procent och OMX Stockholm GI steg med 6,9 procent.

Som någon skulle kunna påpeka finns det emellertid ytterligare en förklaring till varför fastigaktiernas omsättning har ökat medan övriga börsens omsättning har sjunkit. Klöverns uppköp av Dagon och Backahills bud på Brinova. Det förra har dock ingen som helst inverkan då Fastighetsnytt har valt att inte ta med Dagons aktier i sammanställningen och de preferensaktier Klövern använde som dellikvid vid uppköpet inte ingår i fastighetsindex. Jämför man däremot Brinovas omsättning under andra kvartalet i år med fjolårets andra kvartal ser man att omsättningen i år var 372,5 miljoner kronor medan den var 8,9 miljoner i fjol, en skillnad på närmare 364 miljoner kronor. Antar man sedan att omsättningen skulle vara på par med fjolårets ifall inget bud lagts och drar bort dessa 364 miljoner från årets omsättning får vi en omsättning om 29,2 miljarder vilket alltjämt är en ökning, dock endast med 0,4 procent. Samma belopp måste sedan dras från den börsens totala omsättning vilket skulle ge minskad omsättning om 15,40 procent.

Sverrir Thór

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.