fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Aktiemarknad

Fastator gör offensiv nyemission – ska gynna innehavsbolagen

Publicerad: 8 september 2020, 13:41

Fastator gör en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 120 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas till att stödja tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB.

Ämnen i artikeln:

FastatorOffentliga Hus

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


Fastator emitterar 1 miljon aktier med en teckningskurs på 120 kronor per aktie, vilket motsvarar 4,8 procents premie jämfört med den 30-dagars volymvägda genomsnittskursen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Dessutom undersöker Fastator, som även har börsaktuella Offentliga Hus i portföljen, möjligheterna att refinansiera ett obligationslån. 

Läs även: Offentliga Hus vd: God efterfrågan på samhällsfastigheter 

– Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner stärker vi Fastator ytterligare med sikte på att fortsätta utveckla våra innehavsbolag – börsintroduktionen av Offentliga Hus står för dörren, Industrisamhället är i början av sin tillväxtresa och vårt nya innehavsbolag Studentbostäder i Sverige utvecklas mycket väl, säger Fastators vd Joachim Kuylenstierna i en presskommentar.

Han fortsätter:  

– Point Properties blir mycket positivt mottaget på de ställen där man etablerat sig och även innehavsbolagen Nordic PM och FastatorGenova har en fortsatt gynnsam utveckling. Mot denna bakgrund är tiden mogen för en refinansiering av vår utestående obligation.

Nyemissionen av aktier, som var riktad till svenska och internationella institutionella investerare, uppges ha varit kraftigt övertecknad.

Vill ersätta obligationslån med två nya

Fastator uppger vidare att bolaget även undersöker möjligheten att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån. ​​​​​​​

Bolaget har därför gett Nordea, Pareto och Swedbank uppdraget att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare. Syftet för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 miljoner kronor – med förfall i oktober 2021 – genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024.

Läs även: Fastator tar in tidigare SVT-chef i styrelsen

Om refinansieringen genomförs enligt plan avser Fastator påkalla full förtida inlösen av de befintliga Obligationerna till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp, plus upplupen men ej utbetald ränta. Inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020. 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev