Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktiemarknad

Dålig likviditet i fastighetsaktier

Publicerad: 18 maj 2012, 12:24

Bristen på likviditet i aktierna förklarar varför rörelserna blir så iögonfallande.


De senaste dagarna har en hel del märkliga rörelser observerats i några av de börsnoterade svenska fastighetsbolagens aktiekurser. Bristen på likviditet i aktierna förklarar varför de blir så iögonfallande.

För att en aktie ska enligt regelverket anses vara likvid måste den uppfylla fyra kriterier vilket endast fyra av de 18 börsnoterade fastighetsbolagen gör. De två kanske viktigaste av dessa kriterier är genomsnittlit omsättning om mer än 2 miljoner euro per dag samt ett genomsnittligt antal avslutade transaktioner på mer än 500. Utöver det måste aktien även handlas dagligen och dessutom ha ett så kallat free flow över 500 miljoner euro, det vill säga att marknadsvärdet på handelsbara aktier i bolaget uppgår till 500 miljoner euro.

De bolag som uppfyller kriterierna är Castellum, Fabege, Hufvudstaden (A-aktie) och JM.

Fyra transaktioner

Ibland förekommer det uppseendeväckande rörelser i de börsnoterade fastighetsbolagens aktiekurser där aktiernas kursutveckling går helt emot strömmen, index. Då brukar man prata om bolagsspecifika förklaringar men i många av fallen kan motsägelsen eventuellt förklaras med dålig likviditet.

Som exempel kan Brinova och Sagax nämnas. I måndags steg Brinovas aktie med 6,93 procent medan fastighetsindex sjönk med 1,3 procent och i onsdags steg Sagax med 4,68 procent medan index sjönk med 1,1 procent. Under de båda dagarna sjönk i princip alla andra aktier. En titt på antalet transaktionerna i fallet Sagax visar att endast fyra transaktioner ägde rum den dagen och att antalet aktier som bytte ägare var mycket litet.

Detta är ett tydligt exempel på dålig likviditet. Hade det istället rört sig om något av de fyra bolag som uppfyller likviditetskriterierna skulle dessa rörelser ha försvunnit i mängden.

Ökar risken för manipulation

Samtidigt ökar dålig likviditet risken för kursmanipulation. Det bör betonas att Fastighetsnytt inte har fått några indikationer om kursmanipulation i det ovannämnda fallen och att syftet med denna text inte är att antyda att något sådant ägt rum. Här påpekas endast ett potentiellt problem som kan uppstå på grund av bristande likviditet.

– Vi övervakar all handel noga. Vi har automatiska larm som varnar om vi ser kursrörelser som är oväntade. Dessa larm är anpassade för respektive aktie vilket innebär att vi tar hänsyn till likviditeten i aktien, säger Martin Hedensiö, kommunikationsansvarig på Nasdaq OMX i Sverige.

Enligt honom får börsen cirka 3 500 sådana larm per vecka och när de slår till går man igenom nyhetsflödet och ser om det finns något där som kan förklara kursrörelserna.

– Om vi inte hittar det, eller om vi hittar något som inte har kommunicerats enligt noteringsavtalet, kan det föreligga en informationsasymmetri, och då kan vi behöva agera, dels genom handelsstopp tills symmetrin är återställd, samt eventuellt vidta en utredning, som beroende på utfall, kan leda till en anmälan till disciplinnämnden, säger Martin Hedensiö och tillägger att 95 procent av larmen kan sorteras bort ganska omgående, då det finns naturliga förklaringar.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev