Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktiemarknad

Castellum lägger bud på Kungsleden

Publicerad: 2 augusti 2021, 06:32

Castellums styrelse med Rutger Arnhult i spetsen avser att föreslå Kungsledens vd Biljana Pehrsson som vd i det sammanslagna bolaget.

Castellum lägger ett kombinerat aktie- och kontantbud på Kungsleden som värdera hela bolaget till 27 miljarder kronor. Kungsledens styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera.

Ämnen i artikeln:

Kungsleden FastigheterCastellum

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


Budet motiveras bland annat med att Castellum genom samgående med Kungsleden kommer stärka sin position som Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag och det fjärde största noterade kommersiella fastighetsbolaget i Europa.

”Nu skapar vi en aktör med ett fastighetsvärde om 157 miljarder kronor kombinerat med en stark balansräkning, vilket tillsammans med en bibehållen rating möjliggör attraktiva finansieringsvillkor och därmed förstärkt konkurrenskraft. Fokus för det sammanslagna bolaget är att fortsätta skapa aktieägarvärde och nå vårt långsiktiga mål att växa förvaltningsresultatet per aktie årligen med 10 procent med en bibehållen utdelning om minst 50 procent av förvaltningsresultatet. Jag välkomnar Kungsledens aktieägare möjligheten att ta del av denna tillväxtresa”, säger Castellums styrelseordförande Rutger Arnhult i en presskommentar.

Läs även: Castellum köper hela SBB:s Entra-innehav 

Synergier uppskattas till 285 miljoner

Samordningsvinster uppskattas påverka förvaltningsresultatet positivt med sammanlagt 285 miljoner kronor. Operationella och administrativa synergier väntas bidra med cirka 185 miljoner kronor på 2-3 års sikt. Och finansiella synergier uppskattas bidra med 100 miljoner kronor i takt med att Kungsledens lån förfaller. 

De finansiella synergierna uppnås genom att Kungsledens utestående lån successivt refinansieras baserat på Castellums högre rating.

Castellums förvaltningsresultat uppgick till 3 380 miljoner kronor 2020. Motsvarande siffra för Kungsleden var 1 257 miljoner kronor.

Budpremie på 7,5 procent

Avseende 70 procent av aktierna i Kungsleden bjuder Castellum 0,525 aktier i Castellum per aktie i Kungsleden. För det resterande 30 procenten erbjuder Castellum 121 kronor kontant. 

Läs även: Kungsleden släpper stark rapport: ”Det går helt klart i rätt riktning” 

När budet lades på måndagsmorgonen så motsvarade detta 124,90 kronor per aktie i Kungsleden, och ett totalt värde på budet om 26 880 miljoner kronor. Budet motsvarar en premie om 7,5 procent i förhållande till Kungsledens stängningskurs den 30 juli. I förhållande till Kungsledens substansvärde (EPRA NRV) innebär dock budet en premie om 18 procent.

Styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt Kungsledens aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Handelsbanken Capital Markets.

Kungsleden-kvinnor tar rodret

Om sammanslagningen genomförs så kommer Castellums styrelse erbjuda Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, och Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO för Kungsleden, att bli vd respektive vice vd för det sammanslagna bolaget. 

Bakgrunden är att Castellums styrelse anser att Kungsledens ledning och övriga anställda bolaget byggt ett mycket framgångsrikt bolag med en attraktiv portfölj av kommersiella fastigheter i Sverige.

I början av april meddelade Henrik Saxborn att han hoppar av som vd för Castellum, och en månad senare gjorde bolagets CFO Ulrika Danielsson detsamma. Uppsägningstiden är sex månader.

Läs även: Henrik Saxborn om avhoppet: ”Bra tidpunkt att sluta” 

Många ägare ställer sig bakom budet

Gösta Welandson (genom bolag), Ilija Batljan (genom bolag) och Olle Florén (direkt och genom bolag), vilka tillsammans äger 26,0 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Kungsleden, har ingått bindande åtaganden att acceptera budet.

Rutger Arnhult, som äger cirka 21,4 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Castellum, har åtagit sig att på extra bolagsstämma i Castellum rösta för beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier i Castellum som vederlag i erbjudandet.

Corem Property Group, som äger cirka 3,3 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Castellum, har uttryckt sitt stöd och ställer sig positiva till budet. Corem har därför uttryckt sin intention att vid den extra bolagsstämman i Castellum rösta för förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i Castellum att användas som vederlag i budet.

Acceptfristen för budet beräknas starta omkring den 30 september 2021 och avslutas omkring den 29 oktober 2021.

 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev