Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktiemarknad

Bröt mot takeover-regler och god sed på aktiemarknaden

Publicerad: 27 april 2017, 18:32

SBB bröt mot de så kallade takeover-reglerna när man lät bli att lägga ett budpliktsbud på utestående preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen inom fyra veckor från att man tillträdde samtliga stamaktier i Högkullen. Det menar Aktiemarknadsnämnden.


Ämnen i artikeln:

Högkullen fastigherSBB Fastigheter

SBB bröt mot de så kallade takeover-reglerna när man lät bli att lägga ett budpliktsbud på utestående preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen inom fyra veckor från att man tillträdde samtliga stamaktier i Högkullen. Det menar Aktiemarknadsnämnden i ett uttalande som offentliggjorts på nämndens hemsida.

När SBB tillträdde stamaktierna i Högkullen uppnådde man en röstandel på 91,4 procent i bolaget och borde då inom fyra veckor ha lagt ett budpliktsbud på alla resterande aktier i bolaget. SBB ansåg inte att man behövde lägga bud på preferensaktierna då man ansåg att dessa liknar mer skuldinstrument än traditionella aktier, en tolkning som inte har något stöd i reglerna konstaterar Aktiemarknadsnämnden.

Vidare konstaterar man att SBB inte begärde något tolkningsbesked från AMN innan transaktionen gjordes eller fyra veckors perioden utgick.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, det nya, som numera är moderbolag till det SBB som köpte aktierna i Högkullen lade ett offentligt uppköpserbjudande på preferensaktierna och teckningsoptionerna i Högkullen. Det budet uppfyller reglerna för ett budpliktsbud med ett viktigt undantag, det lämnas inte av SBB utan av dess moderbolag.

I sitt uttalande påpekar Aktiemarknadsnämnden att det är den aktieägare som uppnått budpliktsnivån som ska lägga budpliktsbudet och det står inte aktieägaren fritt att avtala med någon annan att fullgöra budplikten. AMN kan ge dispens från den regeln men någon sådan hemställan fick man inte, varken från SBB eller dess moderbolag, och det är därmed SBB som bör lägga budet.

Man ser dock inte någon anledning att agera, givet vissa förutsättningar.

”Under förutsättning att SBB så snart som möjligt klargör för ägarna och aktiemarknaden i övrigt att det är ett erbjudande föranlett av att budplikt uppkommit för SBB och under förutsättning att erbjudandet uppfyller de krav som följer av takeover-reglerna, något som nämnden i detta ärende inte har tagit ställning till, kan de skyddsintressen som bär upp budpliktsreglerna sägas vara tillgodosedda. Då saknas enligt nämndens mening också tillräckliga skäl att kräva att SBB lämnar ett budpliktsbud,…” skriver nämnden.

Sammanfattningsvis anser man dock att SBB brutit mot takeover-reglerna och mot god sed på aktiemarknaden genom att inte vidta nödvändiga förberedelser, bland annat i form av att införskaffa kunskap om takeover-reglernas innebörd, samt genom att ingå en överenskommelse med moderbolaget om att lägga budet.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.