Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktiemarknad

Börsaktuella Titania klubbar nya finansiella mål

Publicerad: 23 september 2021, 14:59

Foto: cerro_photography

Titania, som siktar på en notering på First North i början av nästa år, har beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy.

Ämnen i artikeln:

Titania

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


Målen stipulerar bland annat att bolaget ska växa substansvärdet per aktie med 20 procent per år över en konjunkturcykel och att fastighetsvärdet ska uppgå till minsta 8 miljarder kronor år 2027.

Vidare framgår det av bolagets pressrelease att bolaget inte har för avsikt att ge några utdelningar de kommande åren. Pengarna ska istället investeras i verksamheten. 

Läs även: Grundare behåller kontrollen över Titania efter börsnotering 

Operativa mål

Från och med år 2022 ska Titania-koncernen över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.

Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.

Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av Koncernens totala hyresintäkter.

År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder SEK.

Finansiella mål

Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar.

Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.

Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.

Utdelningspolicy

Titanias övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Titania avser därför att inte att ge någon aktieutdelning under de närmaste åren då överskott från verksamheten kommer gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev