lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

“Utländska investerare till Sverige med buller och bång”

Publicerad: 16 september 2015, 16:36

Lennart Sten, Sven-Olof Johansson och Erik Paulsson medverkade.

Transaktionsmarknaden spås gå mot ännu ett rekordår 2015. Fortsatt låg räntenivå och ökad riskvilja är några av de orsakerna. “Bättre förutsättningar än så här har aldrig funnits” säger Sven-Olof Johansson under Business Arena Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Business Arena StockholmLennart StenNewsecSven-Olof Johansson

Transaktionsmarknaden spås gå mot ännu ett rekordår 2015. Fortsatt låg räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering och låga vakansrisker är några av de orsaker som ligger bakom. Analysen dras i Newsecs Property Outlook för hösten 2015. Bedömningen är att sannolikheten för en nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden.

– Bättre förutsättningar än så här har aldrig funnits. Kapitalmarknaden har helt enkelt aldrig varit mer tillgänglig, sa Sven-Olof Johansson, vd på FastPartner, som deltog under presentationen under Business Arena Stockholm.

Enligt rapporten har Riksbankens fortsatt låga ränta gett branschen ännu mer bränsle.

­­– De låga räntorna har till slut börjat få utslag i siffrorna. Dock tror vi att BNP mattas av mot 2017 i takt med att räntorna höjs, säger Jakob Pettersson, Head of Research på Newsec under presentationen av rapporten

Ulrika Lindmark, värderare på Newsec, beskriver hur utländska investerare har kommit tillbaka till Sverige och Norden ”med buller och bång”. Hon menar att affärerna ofta kännetecknas av att vara stora. Hon nämner bland annat Blackstone, som tidigare i år köpte en portfölj för 23 miljarder kronor i Norden.

Det utländska kapitalets intresse för den svenska fastighetsmarknaden stiger eftersom marknaden levererar en bättre riskjusterad avkastning jämfört med andra övriga Europa, enligt rapporten.

– Korsvisa affärer över landsgränserna är något som växer, säger Ulrika Lindmark.

Vidare beskriver de att det finns intresse för affärer i alla olika typer av segment. Bland annat nämns att samhällsfastigheter vuxit fram som ett intressant område för investerare.

När det gäller både kontor och bostäder är det dock om brist på utbud, enligt rapporten. Bristen på möjliga förvärv av bostadsportföljer har dock gjort att bolag söker sig utanför de tio städer som vanligtvis klassas som intressanta. Bland annat nämner Lindmark Rikshems köp av cirka 1 600 lägenheter i Luleå.

– Trots att vi nyligen genomgått en volatil period på världens kapitalmarknad bedömer vi att fastigheter fortsatt kommer att vara ett attraktivt tillgångsslag under överskådlig framtid, trots en längre period av stigande fastighetspriser. Räntorna är historiskt låga och det finns ett överskott av likviditet i systemet. Riksbanken kommer dessutom ha svårt att markant förändra penningpolitiken eftersom det skulle hämma tillväxten, säger Jakob Pettersson.

– Det som kommer att avgöra är ränteutvecklingen. Jag tror att västvärlden fattade ett kritiskt beslut 2009 när man valde att trycka ut billiga pengar i marknaden. Vill man förstå vad det är som händer är det bara att titta på Japan, sa Lennart Sten som också var på plats.

Maria Nordlander

Källa: Newsecs Property Outlook hösten 2015

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev