Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Transparensindex

Publicerad: 26 juni 2008, 22:00

Svensk fastighetsmarknad säkrare mark för oroliga investerare
Den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt en av de mest transparenta fastighetsmarknaderna i världen enligt Jones Lang LaSalles senaste Globala Transparensindex.
– I den miljö vi har i dag så prissätter investerarna risk på ett helt annat sätt, då kan man säga att den operativa risken av att investera i Sverige är väldigt låg, säger Charlotte Strömberg, VD Jones Lang LaSalle Norden…


Källa: Charlotte Strömberg, Jones Lang LaSalles Transparensindex

Svensk fastighetsmarknad säkrare mark för oroliga investerare

Den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt en av de mest transparenta fastighetsmarknaderna i världen enligt Jones Lang LaSalles senaste Globala Transparensindex.

– I den miljö vi har i dag så prissätter investerarna risk på ett helt annat sätt,  då kan man säga att den operativa risken av att investera i Sverige är väldigt låg, säger Charlotte Strömberg, VD Jones Lang LaSalle Norden.

Kanada har den mest transparenta marknaden enligt Jones Lang LaSalles Transparensindex som täcker totalt 82 marknader. Nio länder platsar i den högsta kategorin och där hamnar Sverige på en åttonde plats. Indexet sammanställs vartannat år och berör fem nyckelfaktorer – värdering och avkastningsmätning (uppföljningsgrunder), marknadsfundamenta, noterade fonder och bolag, legala och regulatoriska villkor samt transaktionsprocessen.

Fastighetsnytt talade med Charlotte Strömberg.

På vilka områden är Sverige starkast?

Sverige har relativt sett en rätt stor grupp noterade bolag vilket gynnar transparensen. Transparens och information från dessa bolag ligger ofta i topp i jämförelse med privata bolag eller fonder. Så gruppen högkvalitativa noterade bolag stärker Sveriges placering, de har information och data på en detaljerad nivå både vad gäller hyresmarknad och transaktionsmarknad. En annan faktor som sticker ut är transaktionsprocessen, det bedöms vara lätt och säkert att genomföra affärer i Sverige. Det har att göra med att vi dels har hela uppsättningen med professionella rådgivare som advokater, revisorer, värderare och fastighetskonsulter i kombination med att de svenska ägarna uppfattas som väldigt professionella att ha att göra med i transaktionsprocessen nu mera. Innan de internationella investerarnas intåg så gjordes de flesta svenska affärerna upp mellan svenska parter där man inte hade en internationell transaktionsprocess med due diligence och liknande. Vi har i dag tagit till oss det bästa från det internationella sättet att göra affärer.

Något extra intressant i undersökningen?

Att det skett en kraftig förbättring. Hälften av marknaderna har avancerat på betygsskalan sedan den senaste undersökningen 2006, framförallt länderna i Östeuropa har klivit framåt. Tre utav de fem länder som tagit de största stegen mot ökad transparens är europeiska, Rumänien, Ukraina och Ryssland. En allt större del av de globala fastighetsinvesteringarna görs genom indirekta investeringar via fonder och av den gruppen så blir de globala fonderna allt större. Dessa fonder söker efter den bästa riskjusterade avkastningen och det driver fram bättre underlag och därmed en bättre transparens. Man ser väldigt tydligt när ett område blivit föremål för ett ökat internationellt intresse, då ökar likviditeten och då ökar transparensen som i sin tur ökar attraktionskraften.

Mattias Fröjd

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev