tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Trängselskatt

Publicerad: 25 juni 2008, 22:00

Nyckelord: Trafik, skatter, skulder
Nytt förslag om trängselskatter
I en promemoria från Finansdepartementet föreslås vissa ändringar vad gäller trängselskatten. Miljöbilar kommer i inte att undantas från trängselskatten. Man föreslår även att införa sanktioner för att få in obetalda skulder som i dag uppgår till 115 miljoner kronor…


Källa: Anna Charlotta Johansson, vv.se

Nytt förslag om trängselskatter

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås vissa ändringar vad gäller trängselskatten. Miljöbilar kommer i inte att undantas från trängselskatten. Man föreslår även att införa sanktioner för att få in obetalda skulder som i dag uppgår till 115 miljoner kronor.

Nästan 75 miljoner fordon har passerat betalstationerna från det att trängselskatt återinfördes i augusti 2007 fram till och med maj 2008 och av dessa är cirka 25 procent skattebefriade. Nuvarande regel gör gällande att miljöbilar är undantagna trängselskatt fram till juli 2012. I promemorian föreslår man att miljöbilar som registreras efter 1 januari 2009 inte ska undantas från trängselskatten. Man föreslår även att införa sanktioner i form av körförbud för de fordon som har obetald trängselskatt.

Fastighetsnytt ställde två frågor till Anna Charlotta Johansson, pressekreterare åt Anders Borg på Finansdepartementet.

Hur stor andel av skatteintäkterna saknas på grund av obetalda skulder?

I propositionen räknade regeringen på att bruttointäkten från trängselskatten under ett år kunde beräknas till cirka 740 miljoner kronor. I april 2008 hade Kronofogdemyndigheten obetalda skulder från trängselskatten på 115 miljoner. En stor del av det beloppet består av en grundavgift från Kronofogdemyndigheten som de tar ut när en ny skuld läggs upp. Därför stämmer inte den summan överens med i vilken utsträckning bilister inte har betalat skatt.

Är ni nöjda med trängselskatten hittills?

Trängselskatten infördes för att minska trängseln och för att det i sin tur kan bidra till en renare stadsmiljö. Vi ser nu att trängseln minskar i Stockholm och det är bra. Men det finns mer att göra för att förbättra Stockholmstrafiken, en del av trängselskattens överskott ska till exempel gå till att finansiera vägprojekt som Förbifart Stockholm och Södertörnsleden.

Mattias Fröjd

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev