onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Sociala åtgärder viktig del investeringarna

Publicerad: 31 maj 2018, 11:37

En förenklad uppfattning, många gånger enbart baserad på rapporteringar i media, gör att investeringar i områden som Fittja kostar oss mer än vad våra investeringar i andra områden gör. Den hämskon vill Botkyrkabyggen ändra på genom ett nytt angreppssätt.

Ämnen i artikeln:

Botkyrkabyggen

En ny utvärdering av Botkyrkabyggens arbete i Fittja visar på en positiv vändning. Trivseln har ökat och hyresgästerna ger oss höga betyg på till exempel bemötande, lyhördhet och omtanke. Och – mycket viktigt – hyresgästernas upplevda trygghet har ökat i Fittja.

Min lärdom av detta är: Jobbskapande åtgärder, stöd till lokala föreningar och aktivt samarbete med polis och myndigheter stärker – inte bara individen och samhället, utan även vi som bostadsbolag. Min uppfattning är att fler sociala insatser, som en del av investeringarna i ett område, kan ge större effekt på fastighetsvärdena än om vi enbart vrider på vinstmarginalen. Botkyrkabyggens plan är därför att låta arbetet i Fittja stå som modell för hur vi ska jobba för ökad trivsel i våra områden. Jag välkomnar andra bostadsbolag att följa vårt arbete, jag tror att det kan leda till inspiration och nytänkande.

Jag är bekymrad över den syn som vissa har på en del av våra bostadsområden. En förenklad uppfattning, många gånger enbart baserad på rapporteringar i media, gör att investeringar i områden som Fittja kostar oss mer än vad våra investeringar i andra områden gör. Till exempel begär vissa entreprenörer högriskpremier för att utföra arbeten i utsatta områden, dit Fittja räknas. Det gör det ännu svårare att få ihop kalkylerna där.

Den hämskon vill Botkyrkabyggen ändra på genom ett nytt angreppssätt. I stället för att enbart satsa på att säkra driftnettot i våra hus i utsatta områdena, vill vi genom sociala insatser, kombinerat med god förvaltning, arbeta för att avkastningskraven i de aktuella fastigheterna sänks. På så sätt kan fastighetsvärdena öka och vi får bättre möjligheter att investera i dem.

Det mjuka blir det nya hårda och det är inte minst viktigt när Botkyrkabyggen, liksom många andra bostadsbolag, nu står inför stora investeringar när miljonprogrammet ska rustas upp.

Mina råd är:

- Avsätt resurser för nära samarbeten med hyresgäster och föreningar. Se investeringen på lång sikt.
- Villkora sponsring till föreningar, till exempel att de ska nattvandra eller anordna sommaraktiviteter för barn.
- Sluta se enbart byggnadstekniska metoder i omfattande renoveringar som lösningen för miljonprogrammet. Ta istället vara på hyresgästernas krafter, de är ryggraden i det sociala arbetet.
- Avsätt tid för att regelbundet och systematiskt samarbeta med polis och myndigheter för att samordna åtgärder som förebygger och försvårar kriminalitet.
- Jobba med helheten och använd verksamheten som drivkraft för hållbarhet. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet hänger ihop och behöver stärka varandra om vi ska kunna bidra till FN:s mål 2030.

Många aktörer verkar fortfarande se sociala åtgärder som sidoprojekt. Vår utvärdering visar något annat. Hyresgästernas upplevda trygghet ökar mer i Fittja jämfört med andra områden. Men inte bara det, utvärderingen visar även att:

91,9 procent av hyresgästerna i Fittja ger oss höga betyg på bemötande. 88,8 procent ger ljusmiljön höga betyg och 87,7 procent ger gårdarna och närmiljön höga betyg, för att ge några exempel. 87 procent anser att Botkyrkabyggen är mån om sina hyresgäster. Det senare är extra glädjande eftersom vi är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det är i vårt DNA att leverera samhällsnytta.

Men vi lutar oss inte tillbaka. Vi ska förvalta det förtroende som vi fått och det finns åtskilligt kvar att göra för att öka tryggheten i Fittja. Det finns en viktig ekvation att ta till sig här: Människor med framtidstro stärker området, de stärker kommunen – och de stärker oss som bolag. Tron på att jag kan förändra min situation och bidra till samhället är en nyckel till social hållbarhet i våra utanförskapsområden. Jag anser att det också är nyckeln till Botkyrkabyggens möjligheter att investera där.

Vi tar nu därför det bästa från Fittja vidare till fler områden.

Jämställdhets- och arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka, som anställer kvinnor från Fittja som städar, har ökat trivseln och tryggheten. I höst utvidgar vi det till Norsborg, med sikte på fler områden. Erfarenheterna från våra utökade boendedialoger i Fittja tar vi också vidare, liksom EST, effektiv samordning för ökad trygghet med polisen och kommunen, för att ge några exempel.

För mig är det en självklarhet: Lyckas vi vända Fittja, kommer vi lyckas i andra områden. Och lyckas vi, kan även andra. Våga släppa den tekniska sargen och spela över hela planen. Se investeringar i ett bredare och längre perspektiv. Sociala åtgärder kan vara en viktig del i att påverka avkastningskraven och på så sätt öka fastighetsvärdena. Sociala åtgärder spelar roll för tryggheten.

Chris Österlund
Vd, Botkyrkabyggen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev