torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Oklara effekter från Brexit på svensk fastighetsmarknad

Publicerad: 27 juni 2016, 12:25

Foto: Adrian Pingstone/Wikimedia.

I Storbritannien röstade folket förra veckan för utträde ur EU, det så kallade Brexit, och effekterna av omröstningen har varit stora, än så länge framförallt på de finansiella marknaderna men även på brittisk inrikespolitik. Frågan är dock vilka effekter det kommer att ha på svensk fastighetsmarknad?

Ämnen i artikeln:

BrexitCatellaFastighetsägarnaKåpan Pensioner

I Storbritannien röstade folket förra veckan för utträde ur EU, det så kallade Brexit, och effekterna av omröstningen har varit stora, än så länge framförallt på de finansiella marknaderna men även på brittisk inrikespolitik och det finns till och med de som tror att omröstningen kan leda till att Skottland och Nordirland kommer att förklara sig självständiga och således lösa upp Storbritannien. De politiska effekterna lär dock dröja men det är alltså fullt möjligt att begreppet UK försvinner ur vokabulären.

Frågan är dock om utfallet i omröstningen kommer att ha någon direkt effekt på svensk fastighetsmarknad. Enligt Catella kommer tillväxten i Sverige sannolikt fortsatt att vara god jämfört med övriga Europa samtidigt som räntorna fortsatt kommer att vara mycket låga och investerarna fortsatt riskovilliga.

”Tillgången till finansiering kommer troligen försämras ytterligare. Det finns dock ett fortsatt stort behov hos institutioner och privata investerare att få stabil avkastning. Det gör att moderna kommersiella fastigheter i bästa läge i storstäderna samt bostäder och publika fastigheter även fortsättningsvis kommer att vara mycket attraktiva tillgångar i en omvärld med en volatil och svag börs och obefintliga eller negativa obligationsräntor. Det är dock troligt att direktavkastningskraven i sekundära lägen ökar för kommersiella fastigheter och därmed spreadarna mellan A-, B- och C-lägen,” skriver Catella i en kommentar på sin hemsida.

Man påminner dock om att det inte är helt 100 procent klart ännu huruvida Brexit verkligen blir faktum. Detta då folkomröstningen endast är rådgivande och parlamentet kan välja att helt enkelt ignorera den.

Risken för räntehöjning minskat
Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna, säger i en kommentar till Fastighetsnytt att det är omöjligt att säga något exakt om effekterna av Brexit. Han konstaterar att det fortfarande är svårt att acceptera faktum och vidare att utfallet är ytterligare ett tecken på de söndrande krafter vi sett under en lång tid i Europa.

– Det kommer att ta tid innan röken skingrar sig. Osäkerheten om var världen är på väg har ökat och det är naturligtvis negativt för de flesta. Och det kommer att tynga den redan svaga globala ekonomiska tillväxten. Att Brexit i sig skulle leda till en kollaps på de finansiella marknaderna, som en och en annan har oroat sig för, tror jag dock inte. Centralbankerna kommer att göra allt för att det inte ska hända. Det säkraste vi kan säga är därmed att risken för att räntorna ska börja stiga inom en snar framtid nu har minskat ytterligare, säger Tomas Ernhagen.

Det rimmar med en kommentar som Riksbanken lagt upp på sin hemsida på måndagen där man konstaterar att utvecklingen på de svenska marknaderna följer de globala marknaderna, både vad gäller börsoro (se separat artikel) och volatilitet på ränte- och valutamarknaderna.

”Riksbanken bevakar utvecklingen på de finansiella marknaderna och har löpande dialog med de övriga myndigheterna. Vi har kontakter med de svenska bankerna och andra centralbanker. Vi har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera störningar på de finansiella marknaderna,” skriver man.

Tomas Ernhagen påminner om att även om fastighetsbranschen inte behöver oroa sig för kraftiga ränteuppgångar så är den ökade ekonomiska osäkerheten allt annat än önskvärd.

– Utvecklingen de senaste åren har lett till ett ökat risktagande i branschen med minskade spreadar mellan bra och sämre lägen. Under senare tid har vi sett en antydan till att den processen har nått vägs ände. Det finns en uppenbar risk att osäkerheten i Brexits kölvatten, kommer att spä på den utvecklingen.

Intressant politiskt läge
Marie Giertz, chefekonom på Kåpan Pensioner, säger att det politiska läget är intressant då Storbritannien i grunden är en frihandelsnation.

– Det är säkert en av anledningarna till att till exempel exportföretag i Svensk Exportkredits barometer i våras inte trodde att deras handel med Storbritannien skulle påverkas av ett eventuellt Brexit. Reaktionen på finansmarknaden talar för sig själv.

Hon påpekar att ett Brexit innebär osäkerhet kring både handelsavtal och det politiska läget, vilket kanske i än högre utsträckning gäller för EU.

– För Sveriges del är det också bekymmersamt att Storbritannien väljer ett utträde. Det blir svårt för Sverige att driva t ex frihandelsfrågor i EU. Osäkerheten gör att konjunkturläget också sannolikt påverkas negativt. Däremot brukar finansmarknaderna överreagera. Och processen för ett Brexit är inte bara högst oviss, den kommer även att ta lång tid, säger Marie Giertz.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev