fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

New York vill bygga mer ”affordable”

Publicerad: 5 maj 2015, 13:45

När Jeffrey Shumaker, Chief Urban Designer för New York City DCP, talar om vilka problem som New York står inför känner man igen en hel del.

Ämnen i artikeln:

New YorkUSA

När Jeffrey Shumaker, Chief Urban Designer för New York City Department of City Planning, talar om vilka problem som New York står inför känner man igen en hel del. Långa ledtider och svårigheter med detaljplaner, framförallt är det nu stort fokus på ”affordable housing”, bostäder för hushåll med lägre inkomster.

I New York kallar man det nu kris när efterfrågan på lägenheter för de med lägre inkomster ökar. Samtidigt ökar trycket med allt fler som vill bo i New York, de lägenheter som finns med lägre hyror blir allt färre. Enligt New Yorks stadsplaneringskontor har också köpkraften försvagats för stadens hyresgäster där löneutvecklingen stagnerat under de senaste 20 åren och ökat med endast 15 procent. Under samma period har den genomsnittliga månadshyran stigit med nästan 40 procent.

Under sommaren 2014 annonserade New Yorks borgmästare Bill de Blasio en plan för 200 000 lägenheter på 10 år för låginkomsttagare, fördelat på 120 000 i existerande bestånd som ska bevaras och 80 000 i nybyggnation.

Sveriges Arkitekter och American Institute of Architects New York Chapter har inlett ett samarbete om stadsbyggnadsfrågor under namnet STHLMNYC. När plattformen genomförde sin första workshop i Stockholm passade Fastighetsnytt på att ställa några frågor till Jeffrey Shumaker, Chief Urban Designer för New York City Department of City Planning.

Vad är den största utmaningen i New York?
Det är ganska liknande problem som Stockholm upplever. Vi har en kris vad gäller lägenheter för de med lägre inkomst, något som den nya administrationen i New York identifierat som det folk oroar sig över mest. Vi försöker nu ta tag i frågan och se över de regelverk som finns i staden för att underlätta nybyggnation. Det handlar också om att bevara det som finns, exempelvis i östra Harlem. Så det är en kombination av att tillföra nya lägenheter och samtidigt bevara de vi har. Det är nästan ett ännu större problem i Stockholm vad jag förstår då det är proportionellt många fler nya bostäder som behöver tillföras.

Kan man tala om en gentrifiering av New York?
Så är det över hela staden, det är alltid en fråga om gentrifiering när du renoverar en plats och den blir mer attraktiv. Sedan fanns det historiskt en tid då folk lämnade staden, trenden nu för både unga och äldre är att man vill bo och stanna kvar i staden. Men det är ju givetvis en bra utmaning att människor vill bo i New York. Det gäller bara att lista ut hur utvecklingen kan motsvara den här tillväxten samtidigt som vi bevarar den kvalité som finns i många kvarter i dag, att hitta den balansen. Att addera densitet och växa utan att förändra den grundläggande karaktären som finns med en mix av hushåll med olika inkomst.

Hur jobbar ni för att hyresnivåerna ska hållas nere?
Department of Housing Preservation and Development (HPD) jobbar mycket med detta och tittar på hur de kan säkra, eller förlänga de låga hyresnivåer som finns i det existerande beståndet när det gäller den här typen av lägenheter. Men det kräver också att vi jobbar gemensamt över flera olika myndigheter som vi kanske inte gjort under tidigare administrationer. Det gör vi nu för att vi måste, tillväxt innebär ju också infrastrukturutmaningar. Tunnelbanan har redan i dag kapacitetsproblem så hur tillför man mer människor utan att det blir värre för de som redan bor där? Det gäller att tänka på allt.

Hur ser det ut med tillgången på mark?
Sparsamt, vi kan verkligen vara mer effektiva med hur vi använder vår mark. I dag finns det exempelvis många parkeringsplatser i markplan i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik, och är det en sak vi försöker uppmuntra så är det nyutveckling på dessa platser, det ger ju incitament att inte äga bil vilket också ger bättre miljö.

Finns det något för New York att lära sig av Stockholm?
Absolut, jag tycker att livskvaliteten här är mycket hög vilket manifesterar sig i den fysiska miljön i Staden. Balansen mellan bil, gång och cykel är något vi börjar titta på i New York. Vi har redan importerat nollvisionen i trafiken från Stockholm och vårt trafikdepartement ser över utformning och geometri i gatunätet. Hur Stockholm omfamnar vattnet är en annan sak, det är något vi börjar lära oss i New York. Staden började närma sig vattnet under förra administrationen och det arbetet kommer att fortsätta.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev