torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Mark ska säljas i konkurrens

Publicerad: 15 januari 2018, 14:26

Michael Cocozza , Botrygg i Linköping Foto: Göran Billeson

I en artikel i Fastighetsnytt menar Leif Gripestam att marknadsprissättning av kommunal bostadsmark är det mest rättvisa. Detta i polemik mot bostadsminister Peter Eriksson som kritiserade kommunerna för att ta ut för höga markpriser.

Ämnen i artikeln:

BotryggMichael Cocozza

Låt oss klargöra skillnaden i marknadsförutsättningar mellan bostadsrätt och hyresrätt vad gäller markpriser samt hur pass olika system för markförsäljning som tillämpas av kommunerna i Stockholmsregionen.

Priser på bostadsrätter sätts på en marknad, om kommunerna håller ned markpriserna leder det endast till att dessa underpriser i senare led kapitaliseras av byggherren eller av bostadsrättens förstagångsköpare. Bostadsministern kan rimligen inte menat att markpriser ska hållas nere för bostadsrätter. Däremot kan det finnas ett värde för kommunerna att hålla låga markpriser för hyresrätt, om men bara om, man samtidigt knyter detta låga markpris, eller låg tomträttsavgäld, i ett avtal med byggherren till att hyrorna hålls låga under en längre period, 20–25 år. Det låga markpriset återbetalas på så sätt till hyresgästerna genom en låg hyresnivå under en längre tid.

Nacka och Täby sticker ut som goda exempel på transparenta system för markförsäljning. I dessa kommuner säljs marken till de företag som bjuder bäst. Stockholm stad har ett helt annat system där relationer till tjänstemän och politiker är betydligt mer utslagsgivande. Huvuddelen av marken i Stockholm fördelas i dolda processer där storföretag gynnas. Man kan notera att de företag som redan innehar flest byggrätter i Stockholm även får flest antal byggrätter direktanvisade   av tjänstemännen på exploateringskontoret. Jag skriver tjänstemän eftersom det är de som styr processen, den är i väldigt begränsad utsträckning styrd av demokratiskt valda politiker. De dolda processerna medför även att best practice inom byggbranschen inte får genomslag samt att stora aktörer kan vidmakthålla en dominerande ställning på bostadsmarknaden, vilket i sig leder till högre priser för bostadskonsumenten.

Resultatet av dessa olika system är att medborgare i Nacka och Täby får fullt betalt för sin gemensamma egendom medan de som bor i Stockholm stad generellt får sin egendom såld till underpris eftersom marken inte utsätts för konkurrens. Det finns idag ingen lag som tvingar kommunerna att sälja eller upplåta mark i ett konkurrensförfarande. Det är dags att vi får en sådan lagstiftning på plats.

Michael Cocozza
Botrygg AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev