måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

“Malmö är ingen genomsnittsstad”

Publicerad: 11 september 2016, 15:59

Katrin Stjernfeldt Jammeh. Foto: News Öresund/Thea Wiborg.

Malmö är en av de städer som växer snabbast och i takt med urbaniseringen och snabbt växande städer uppstår det sociala problem. Det är en utveckling man ser i städer världen över och Malmö är ingalunda unikt på det sättet. Inte minst när den geopolitiska situationen är som den är med folk på flykt. Det säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i SydsverigeKatrin Stjernfeldt JammehMalmö

Denna intervju ingår i vårt fokus på Skåne i Fastighetsnytt nr 4/2016.

Malmö är en av de städer som växer snabbast och i takt med urbaniseringen och snabbt växande städer uppstår det sociala problem. Det är en utveckling man ser i städer världen över och Malmö är ingalunda unikt på det sättet. Inte minst när den geopolitiska situationen är som den är med folk på flykt. Det säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Hon ryggar inte för att staden har en hel del sociala utmaningar att brottas med. Utanförskapet är stort och det finns inte många städer i landet som har områden med lika svår fattigdom som Malmö har. Media fokus på Malmö har ofta varit kring brottslighet, på sistone i form av bilbränder och KSO:n medger att klyftorna är stora, som de ofta blir i städer.

– Samtidigt är städerna arenor för att hantera problem som uppstår och vi växer extremt snabbt. Vi är en ung befolkning, 40 procent är under 29 år, och vi är dessutom en stad som har en lite annorlunda struktur, säger hon.

Med det avser hon det faktum att till ytan är Malmö en mer kompakt stad än både Stockholm och Göteborg och dessutom bildar stadsdelar som har klassiska svenska förortskaraktärsdrag – med stor andel nysvenskar, hög arbetslöshet och fattigdom – kärnan i Malmö.

– Den litenheten ser vi samtidigt som en av Malmös styrkor. Det synliggör klyftorna och segregationen. Istället för att vara i något ytterområde så är det mitt i staden, det ger en positiv dynamik och samtidigt ger det oss en möjlighet att enklare bygga ihop staden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon förklarar att därmed blir stadsbyggnad och förtätning ett av de verktyg man kan använda för att riva barriärer och minska segregationen så att staden växer ihop fysiskt och blir socialt hel. Det märks inte minst på den översiktsplan som nyligen antogs.

– Det finns en tydlig röd tråd på hur det sociala hållbarhetsarbetet ska vävas in i stadsbyggnadsfrågorna och nu gör vi en aktualisering och tittar på hur vi ska konkretisera detta arbete ytterligare.

Den demografiska strukturen och den ekonomiskt förhållandevis resurssvaga befolkningen i Malmö utgör en uppenbar utmaning när det gäller att få till nyproduktion för att möta behovet hos stadens nyaste invånare.

– Den utmaningen brottas vi med samtidigt som jag ser att vi har möjligheter att hitta nya modeller. I stadsdelen Lindängen jobbar vi till exempel med förtätning av miljonprogramsområdet och det är första gången sedan området byggdes som det tillkommer nya lägenheter. En av fastighetsägarna (reds. anm. Malmöbaserade Trianon) energieffektiviserar och rustar upp sitt befintliga bestånd utan att de boende behöver lämna sina bostäder av för höga hyreshöjningar och de har själva anställt arbetslösa och ställt social krav i upphandlingar av entreprenörer som gjort att arbetslösheten sjunkit i området samtidigt som omflyttningen i beståndet har minskat.

MKB spelar en viktig roll

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar att man jobbar mycket med modeller av denna typ för att minska segregationen och bygga ihop staden men konstaterar samtidigt att det kommer att krävas mer för att hitta sätt att bygga och möta invånarnas behov så att man har råd att efterfråga det som byggs. Där spelar det kommunala bostadsbolaget, MKB, en viktig roll.

– Under en period var vårt kommunala bostadsbolag, MKB, inte lika på hugget som idag vad gäller nyproduktion. Men med ny ledning och högre mål av oss ägare, har de växlat upp och leverera genom ett väldigt intensivt arbete förra året. Nu skruvar vi upp ytterligare och har satt nya ambitiösa treårsmål där nya projekt varvas med förtätning.

En längre intervju med Katrin Stjernfeldt Jammeh återfinns i Fastighetsnytt 4/2016 som utkommer på fredag.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev