fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Kommunerna går sämre ekonomi till mötes

Publicerad: 5 oktober 2016, 10:43

Foto: Dreamstime.

Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor

Ämnen i artikeln:

Annika WallenskogSKR

Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. Orsaken är att befolkningen växer snabbare än intäkterna. Det visar höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Regeringens tillskott på 10 miljarder är välkommet, men för att möta utmaningarna krävs att staten ger bättre planeringsförutsättningar. Vi behöver samtidigt fortsätta att utveckla och effektivisera den egna verksamheten, säger Lena Micko som är ordförande på SKL.

Vidare menar hon att, förutom åtgärder inom sektorn, att staten behöver se över sin detaljstyrning. Enligt henne försvårar den en långsiktig planering och i vissa fall ökar den även kostnaderna.

– Av samma skäl är det också viktigt att gå över till mer av generella istället för riktade stadsbidrag för att kommunerna ska kunna bedriva en effektiv verksamhet, säger Lena Micko.

I rapporten bedömer alltså SKL att kommunerna kommer att få det kärvt framöver. Bedömningen är att de klarar sig nästa år utan större besparingar eller skattehöjningar, men att det därefter blir svårt.

År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor om ingenting förändras, enligt rapporten. Det skulle motsvara en skattesats på 2,10 kronor.

– Skatteunderlaget kommer under kommande år inte att öka i samma takt som under de senaste åren. Samtidigt gör befolkningstillväxten att kostnaderna tilltar snabbt, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Sämre framöver
SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturell balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till omkring 2 procent, enligt rapporten.

Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka 650 000 personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med nästan en kvarts miljon.

Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå.

– Regeringens tillskott på 10 miljarder i år var välkommet och har återställt de senaste årens urholkning av de generella statsbidragen. För att de generella statsbidragen ska vara lika mycket värda skulle de dock behöva höjas med ett par miljarder kronor varje år och då har vi ändå inte tagit hänsyn till att vi blir allt fler, säger Annika Wallenskog.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev