fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

KI

Publicerad: 10 juni 2008, 22:00

Nyckelord: växthusgaser, klimatförändring, skatter, fastigheter, bostäder
Skatteomläggning kan minska fastighetssektorns förädlingsvärde
”Bostäder och fastigheter” tillhör de sektorer i samhällsekonomin vars andel av förädlingsvärdet kan minska om skatterna läggs om i en mer klimatvänlig riktning. Det framkommer av Konjunkturinstitutets granskning av Klimatberedningens förslag…


Källa: ”En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik”, en specialstudie utgiven av Konjunkturinstitutet.

Skatteomläggning kan minska fastighetssektorns förädlingsvärde

”Bostäder och fastigheter” tillhör de sektorer i samhällsekonomin vars andel av förädlingsvärdet kan minska om skatterna läggs om i en mer klimatvänlig riktning. Det framkommer av Konjunkturinstitutets granskning av Klimatberedningens förslag.

Enligt KI är de samhällsekonomiskt effektivaste åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser att utöka handeln med utsläppsrätter i EU, att satsa på så kallade flexibla mekanismer som reducerar utsläpp av växthusgaser i länder utanför EU samt att minska nedsättningen av koldioxidskatten för den industri som inte ingår i handeln med utsläppsrätter.

En del av KI:s analys av Klimatberedningens förslag (M2007/03) ägnas åt de förslag som har med beskattning att göra. När KI beräknat effekterna av skatteförslagen visar det sig att sektorn ”Bostäder och fastigheter” kan ha en omställningsproblematik framför sig. Sett till strukturomvandlingen i samhällsekonomin mätt som förändring i förädlingsvärde visar det sig att sektorn kan minska sin andel med cirka 0,5 procent under perioden fram till 2020.

De skatteförslag som har inverkan i sammanhanget är kilometerskatten, drivmedelsskatten och i någon mån även koldioxidskatten. Enligt KI är de sektorer som vinner mest på de föreslagna förändringarna av beskattningen Kollektiva transporter/buss/taxi, Järnväg och Sjöfart. De sektorer som förlorar mest är Gruvor/mineralbrott, Metallverk och Åkerier. Även sektorer som är jämförelsevis viktiga för sysselsättningen kan får det tuffare, exempelvis Massa- och pappersindustri och Kemisk industri.

Daniel Bergstrand

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev