fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Förslag för Korsvägen går vidare

Publicerad: 1 april 2016, 10:47

Visionsbild för Korsvägen. Bild: Göteborgs stad.

Förslaget går bland annat ut på att minska biltrafiken i området med hälften, att Örgrytevägen görs om till en grön stadsgata med några nybyggda hus och även höga kontorshus mellan E 6 och Mölndalsån.

Ämnen i artikeln:

LisebergGöteborg

Efter en medborgardialog gällande utvecklingen av Korsvägen börjar utvecklingsprogrammet ta form. Förslaget går bland annat ut på att minska biltrafiken i området med hälften, att Örgrytevägen görs om till en grön stadsgata med några nybyggda hus och även höga kontorshus mellan E 6 och Mölndalsån, som kan dämpa bullret från motorvägen.

Ett 20-tal myndigheter, företag och institutioner och ett antal privatpersoner har tyckt till om förslaget.

– Jag är nöjd med att svaren hjälper oss framåt i arbetet, vad som är viktigt att gå vidare med, säger Viveca Risberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Liseberg är kritisk mot flera punkter, bland att med ett högt hus som ska inrymma Västlänkens uppgång med butiker och kaféer. Liseberg menar att det kommer att skugga Korsvägen.

– Vi har haft diskussioner om höjden på byggnaden för Västlänkens uppgång. Men det huset är nu nedjusterat till bara tre våningar, ett förslag som finns med i den detaljplan som byggnadsnämnden beslutade gå ut med i förra veckan, säger Viveca Risberg. Däremot vill vi med programmet få en diskussion om hur bebyggelse utefter Örgrytevägen skulle kunna se ut. Det är ett område som i planeringsunderlaget ”Höga hus i Mölndalsåns dalgång” pekas ut som möjligt för högre bebyggelse.

Inget beslutat om Lisebergs station
Av Trafikverkets synpunkter framgår att det är tveksamt om det kommer att stanna tåg vid Lisebergs station när Västlänken är byggd om tio år och det finns en station vid Korsvägen: “Trafikverket vill informera om att det idag är oklart vilken funktion som stationen kommer att ha i framtiden och om det kommer att stanna tåg för av- och påstigning.”

– Det där fick vi höra talas om ganska sent, i slutet av januari, när programmet var nästan färdigt. Därför har vi skissat att stationen finns kvar och används för bland annat långväga regiontåg och expresslinjer, säger Viveca Risberg.

Landeriparken grävs upp
Göteborgs Stadsmuseum instämmer i det mesta som föreslås i programmet, men tycker att Johannebergs landeripark, ovanför Korsvägen, kan utvecklas och bör få slippa en skissad nybyggnad strax söder om trädgården.

När Västlänkens station byggs vid Korsvägen kommer större delen av landeriparken att grävas upp och sedan återställas. Stadsmuseet vill ta tillfället i akt och “omgestalta och utveckla” parken.

– En utvecklad landeripark kan fylla en mycket värdefull funktion som grön och lugn oas ovanför Korsvägen. Parken har i många omgångar förminskats och det som är kvar av grönska bör värnas, tycker Stadsmuseet.

Projektgruppen ska nu arbeta vidare med förslaget och komma med en ny version senare i år.

Redaktionen

Källa: Göteborgs stad

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev