lördag10 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

För att nå framgång måste man ha en plan

Publicerad: 11 april 2014, 14:12

Sara Haasmark

Idag är det ovanligt med en kvinnlig vd på svenska företag. Fastighetsbranschen är inget undantag vilket Fastigos nyligen släppta rapport bekräftar.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaFastighetsbranschens UtbildningsnämndFastigo

Idag är det ovanligt med en kvinnlig vd på svenska företag. Fastighetsbranschen är inget undantag vilket Fastigos nyligen släppta rapport bekräftar (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Rapporten visar att majoriteten, upp mot 84 procent, av de tillfrågade vd:arna i fastighetsbranschen anser att en jämställd arbetsplats är viktig för affärsnyttan. När en så överväldigande majoritet ser det starka sambandet mellan jämställdhet och affärsnytta borde vi väl kunna se förändringar, och det snart?

Jämställdhet bidrar till en ökad mångfald på arbetsplatser.  Och mångfald skapar en bättre arbetsmiljö, ökar dynamiken och kreativiteten vilket i sin tur är viktigt för att kunna tillgodose kundernas behov. Men trots dessa insikter ser det alltså inte bättre ut med jämställdheten i vår bransch. Vissa framhåller kvotering till styrelser men inte till ledningsgrupper.  Andra förkastar helt kvotering och menar att vi måste börja med attitydförändringar redan på förskolenivå med förklaringen att det tar lång tid att ändra fördomar och beteenden. Men det är en alltför långsam väg att gå. Jag vill kunna säga till mina fyra döttrar att de kan bli vad de vill, utan att behöva upplysa om det faktum att det kommer att bli svårare för dem än för deras killkompisar.

Vad krävs då för att nå snabba resultat? Finns det något smartare sätt än att vänta och hoppas?

Ser man hur vi i fastighetsbranschen nått resultat i att minska vår energianvändning så vet vi att framgångsfaktorerna är att mäta, kartlägga, sätta mål, genomföra åtgärder, följa upp för att sedan sedan slutligen fira segrar och berätta för andra så att även de kan nå framgångar. Hade vi väntat och hoppats hade väl inte mycket hänt gissar jag.

Utan att jämföra jämställdhet med energisparåtgärder i övrigt, kan väl samma angreppssätt fungera?

Och just nu har vår bransch faktiskt en fantastisk möjlighet att göra något riktigt bra. Fram till 2021 finns det, enligt en Gap-analys genomförd av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, ett behov av att anställa 16 000 personer till branschen. 1 800 av dessa är till tjänster som förvaltare. Många gånger är det just förvaltare som har de bästa förutsättningarna att klättra vidare till en chefsposition eller en plats i en styrelse. Det här innebär en absolut möjlighet för kvinnor att ta sig fram i vår bransch.

När nu denna möjlighet öppnar sig så vill jag passa på att uppmana företag i fastighetsbranschen att ta fram en plan för att nå framgång i jämställdhetsfrågan:

Gör en jämställdhetskartläggning. Se över hur många kvinnor och män som finns på olika positioner, se över skillnaden i deras löner. Men gå även djupare och ta fram relevanta nyckeltal, exempelvis andelen kvinnor och män som tilldelats stora projekt eller hur andelen män och kvinnor som talar på era seminarier eller utbildningar ser ut. Om målet är en jämställd arbetsplats så måste jämställdhetsarbetet involveras inom alla områden, på alla plan och på alla nivåer.

Fördomar. Fundera över dina och andras fördomar. När en åsikt om en kollega, en chef eller en anställd uttalas av dig eller någon annan, högt eller bara i tanken, reflektera över om du skulle haft samma uppfattning om personen i fråga varit av motsatt kön. För det sägs nämligen att vi dömer kvinnor mycket hårdare än män. Och för att än en gång återkoppla till energisparåtgärder, så kan man göra mycket även där när det gäller ändrade attityder och vanor.

Sara Haasmark,
Hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev