torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

FI ser risker för den ekonomiska stabiliteten

Publicerad: 2 december 2015, 08:31

Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen. Foto: FI.

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, menar att risken för kraftiga prisfall på bostäder har ökat.

Ämnen i artikeln:

Erik ThedéenFinansinspektionen

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, menar att risken för kraftiga prisfall på bostäder har ökat. I FI:s nya stabilitetsrapport konstaterar man att de stigande bostadspriserna i kombination med växande hushållsskulder innebär risker för den ekonomiska stabiliteten.

– Det vi vet erfarenhetsmässigt är att så väl prisuppgångar som prisnedgångar ibland kan bli irrationella. Det vill säga, man kan få förstärkta nedgångar på samma sätt som vi nu har haft förstärkta uppgångar, säger Erik Thedéen till TT skriver Dagens Nyheter.

”FI konstaterar också att hushållens skuldsättning i nuläget inte är något direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Men skulderna växer nu snabbt och många hushåll är högt skuldsatta vilket gör ekonomin sårbar för störningar. Därför är det bra att amorteringskravet kan vara på plats sommaren 2016” skriver FI i ett pressmeddelande.

FI skriver i sin rapport att den höga andelen kortfristig marknadsfinansiering gör de svenska storbankerna sårbara, även om de i dagsläget är välkapitaliserade.

Därför, anser Thedéen, att kapitalkraven för banker kan behöva höjas, men att de ska fortsätta vara riskbaserade.

I rapporten föreslås att regleringen och tillsynen av de interna modeller som banker använder ska skärpas, även om FI inte vill förbjuda dem.

I stabilitetsrapporten skissar FI på ett bostadsprisfall på 20 till 25 procent. Enligt Thedéen skulle bankerna klara det utan några dramatiska problem.

– Det är ett av skälen till att vi inte föreslår kraftigt ökade kapitalkrav på bankerna. Det ser ut som att de är väl kapitaliserade, även för att klara en sådan ganska allvarlig kris, säger han till TT.

Det stora problemet är istället de makro-ekonomiska effekterna av ett eventuellt bostadsprisfall. I rapporten ser man risker för att det skulle slå hårt mot konsumtionen, skapa en ökad arbetslöshet och en sänkt tillväxt.

På grund av det säger Thedéen återigen att det är läge att till våren införa ett skuldkvotstak för att kyla av bostadsmarknaden.

FI har dock inte mandat att göra det till våren, då ett lagstiftningsarbete enligt Thedéen inte kommer att ske så snabbt.

Mot bakgrund av det har han ställt krav på en utredning som ska se över det legala ramverket för Finansinspektionens makrotillsyn.

Redaktionen

Källa: Dagens Nyheter/TT

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev