måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Fastighetspriserna faller i samtliga segment

Publicerad: 7 februari 2023, 07:27

Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Foto: Pressbild

Under 2023 förväntas lönsamheten pressas ytterligare till följd av ökade kostnader efter ett 2022 där branschen varit relativt stabil trots krig, inflation och räntehöjningar. Det skriver Fastighetsägarna i sin Sverigebarometer

Ämnen i artikeln:

SvepetFastighetsägarna

R


De flesta ekonomierna klarade 2022 förvånansvärt bra och flera prognoser andas nu en försiktig optimism, skriver organisationen.

– För svensk del ser det lite mörkare ut. Vår ekonomi började krympa i slutet av förra året och nedgången spås fördjupas i år. Det beror främst ekonomins höga räntekänslighet. Den gör också penningpolitiken mycket kraftfull. Därför tycker vi att Riksbanken borde gå fram betydligt försiktigare än vad den hittills har gjort, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Hyror och vakanser har varit stabila i samtliga undersökta segment med undantag för kontor och butiker där cirka 25 procent av fastighetsägarna uppger att vakanserna har ökat. Hyresutvecklingen håller dock emot, sannolikt beroende på uppindexeringen med inflationen.

Läs även: Bolagen som kan få skräpstatus: ”Manegen är krattad för en nedgradering”

En majoritet av fastighetsägarna uppger att priserna har fallit och det gäller samtliga segment. Barometern ger dock inte svar på hur mycket priserna har fallit.

– Vår uppfattning är att det hittills rör sig om relativt blygsamma justeringar, säger Tomas Ernhagen.

Under 2023 tror en majoritet (63 procent) av fastighetsägarna att lönsamheten kommer att försämras, trots att en majoritet räknar med oförändrade vakanser och hyror, bortsett från vissa delar av kontors- och butikssegmenten. Den försämrade lönsamheten gäller även de som äger hyresbostäder, trots att nästan samtliga av dem räknar med fortsatt obefintliga vakanser och stigande hyror. Fastighetsägarna anser att det handlar om att hyresvärdarna inte får igenom tillräckligt stora höjningar i förhandlingarna med Hyresgästföreningen för att täcka det försämrade kostnadsläget

53 procent av fastighetsägarna räknar med att priserna på kontorsfastigheter kommer att falla under året. Motsvarande siffror för butiks-, industri- och bostadsfastigheter är 63, 39 respektive 53 procent.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev