Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Erfarenhet gav storetablering

Publicerad: 1 mars 2018, 14:40

Det handlar mycket om etableringen av batterifabriken som Northvolt ska bygga när man pratar om Skellefteå. Kommunen har dock långt framskridna planer för stadens utveckling, oavsett fabrik eller inte. Men man medger att etableringsprocessen har gett stora spridningseffekter och satt Skellefteå på kartan på nya sätt.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i norra SverigeNorthvoltSkellefteå

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2018.

Det handlar mycket om etableringen av batterifabriken som Northvolt ska bygga när man pratar om Skellefteå. Kommunen har dock långt framskridna planer för stadens utveckling, oavsett fabrik eller inte. Men man medger att etableringsprocessen har gett stora spridningseffekter och satt Skellefteå på kartan på nya sätt.

Det som inleddes med en kamp mellan åtta svenska kommuner och två finska slutade i delat uppdrag mellan Västerås och Skellefteå. I Skellefteå byggs Northvolt’s första storskaliga batterifabrik och kommer vara den huvudsakliga platsen för produktion. Man räknar med 2 000–2 500 anställda. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till nära 4 miljarder euro, men ännu så saknas det en stor del av kapitalet. Men om man förutsätter att det blir av så skapar den planerade etableringen ett par angenäma problem när det gäller stadsutveckling.
– Vi vill växa mer och det planerar vi för oavsett om Northvolt kommer eller inte. Men nu verkar det bli av och vad gör man då? Det kan handla om att se över om skolorna har kapacitet för fler elever. Ett annat exempel är en ny bro som ska byggas. Man får vara flexibel och justera när behoven blir annorlunda. Det handlar inte heller enbart om lokal planering utan vi jobbar även nationellt där vi ju gärna ser en tidigareläggning av Norrbotniabanan. Det blir så stora effekter av en sådan här investering, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Bostadsberedskap
Stadens nya utvecklingsarbete startade för drygt två år sedan där man tog fram och beslutade om en ny fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av staden. Kommunen har lagt mycket fokus på att förankra den nya planen hos invånarna och det uttalade målet på 80 000 invånare år 2030. En annan viktig faktor har varit en bred samsyn politiskt om de stora greppen, inte minst när det gäller de större försäljningarna av allmännyttan där Skelleftebostäder (Skebo) sålde ett fastighetsbestånd på 1 141 lägenheter till Heimstaden för cirka 600 miljoner kronor. Här menar Kristina Sundin Jonsson att det blev positiva effekter av affären med fler etableringar som följd.
– Det var en av de första stora allmännyttiga försäljningarna i Norrland. Det gick väldigt smidigt samtidigt som vi fick nya fastighetsaktörer som ökade intresset. Vi fick mycket etableringsbesök efter detta, det ena intresset föder det andra, säger Kristina Sundin Jonsson.

Hon får medhåll av Åsa Andersson, vd på Skebo, som upplever att bostadsbolaget fick ett starkare varumärke då man kunde börja bygga på allvar igen sedan 90-talskrisen då man stod med över 1 000 tomma lägenheter. Men visst är bostadsbristen påtaglig i Skellefteå, precis som på många andra håll, och Northvolt spär på behoven. Här har man dock redan i tidigt skedde initierat nya samarbeten där Skebo planerar att bygga ytterligare 1 000 nya lägenheter i Skellefteå tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks.

Kraftsamlare
En av stadens mer kända aktörer är Skellefteå Kraft. Koncernchef Hans Kreisel berättar att bolaget startade resan för drygt 100 år sedan med ett vattenkraftverk i Finnfors för att stödja träindustrin. Ett decennium senare hittade man mineralfälten utanför Skellefteå vilket genererade ytterligare ett kraftverk för att stödja utvecklingen av gruvindustrin. Sedan elektrifierades staden, ett område där man var ledande under många år och inneburit ett försprång i utvecklingen av fibernät.
– I dag är vi i huvudsak kraftproducenter och levererar på den nationella marknaden. Men hela vår bransch står inför en kanske största förändringen någonsin under dessa hundra år, i paritet med när kärnkraften slog ut de lokala kol- och oljeenergiproducenterna. Nu ska vi ersätta kärnkraften med förnybar energi vilket till stor del kommer att vara landbaserad vindkraft som det finns stor potential för i norra Sverige, säger Hans Kreisel.

Han ser också stora möjligheter med tillbyggnad av ny kraftproduktion i de norra delarna av landet kopplat till att det globalt växer fram ny, energiintensiv industri i form av nya datacenter, batterifabriker, kolfibertillverkning, vätgastillverkning, kiseltillverkning för solceller med mera.
– Här har norra Sverige en enorm fördel med att det både ska byggas ny kraft och att det finns ett globalt behov att etablera ny energiintensiv industri. Etableringarna kommer att ske där det finns  grön energi, tillgång till fiber, stabil politik, stabil geologi, stabil ekonomi och bra transportmöjligheter och allt det kan vi erbjuda i Skellefteå. Vi har exempelvis startat Node Pole tillsammans med Vattenfall för att adressera den här industrin, säger Hans Kreisel.

Vana vid industri
Med Rönnskärsverken, Boliden och Skellefteå Kraft finns erfarenhet av industri och nu ser det också ut som att Skellefteå får ytterligare en stor aktör i form av Northvolt. Själva etableringsförfarandet var, enligt kommunen, en väldigt öppen process till skillnad mot hur det kan se ut i liknande fall, vilket man i kommunen sett som en fördel. Helena Renström, Marknadschef, påpekar att man var flexibla och framförallt lyhörda.
– Initialt i ansökan efterfrågades ett detaljplanelagt område men vi föreslog också ett annat, icke detaljplanelagt område, men med betydligt färre markägare som vi ansåg skulle passa bättre för ändamålet. Vi försökte inte bara svara på frågorna, utan tänka ett steg vidare. Tack vare tidigare processer så hade vi lite erfarenhet av de behov som uppstår, säger Helena Renström.

Gensvaret från Northvolt blev också positivt. Planen är att fabriken kommer placeras norr om norra Bergsbyn, ett befintligt industriområde en halvmil från staden. Skellefteå Kraft har en nyckelroll som markägare och ansvarar för de stora installationsarbetena. Northvolt kommer i slutändan bli en ny stor kund, men Hans Kreisel ser ytterligare ringar på vattnet, om allt går i lås.
– Vi har ju erfarenhet från Rönnskärsverken i Skelleftehamn men detta är såklart större. Sedan kommer ju detta generera ytterligare industri i form av underleverantörer och nya startups. Man får räkna med 2000–3000 nya hem vilket är lika många nya infrastrukturkunder för oss. Så blir det av, för det gäller fortfarande att hålla tummarna att de får ihop finansieringen, är det en enorm uppsida för oss, säger Hans Kreisel.

Uppmärksamheten har redan inneburit en språngbräda för att locka andra etableringar, där synligheten för Northvolt i media lockat läsare och där har Skellefteå hamnat i gott ljus. Man uppger att etableringsförfrågningar från olika företag gått från tre per år till över 50-talet.
– Vi har nu ett par år att rida på vågen där vi får massor att förfrågningar både, nationellt och internationellt. Så oavsett så kommer detta vara bra för Skellefteå, säger Kristina Sundin Jonsson.

Utbildning och infrastruktur på agendan
Nu pågår planering för ett antal stora projekt, det handlar om allt från resecentrum till nytt Kulturhus. En annan viktig fråga är utbildning där samtal förs med bland annat Northvolt. På Campus Skellefteå finns två universitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt det statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi. Snart färdigställt också T2 College som ligger i direkt anslutning till Campus. I lokalerna kommer industritekniska programmet T2 College. Hösten 2018 planeras också för betalda lärlingsplatser, ett nytt koncept lanserat av Carl Bennet i samarbete med förre Volvochefen Olof Persson, arbetsmarknadens parter och Skolverket.

Men mycket kommer också handla om infrastruktur där ett av önskemålen är en flytt av E4:an som i dagsläget går rakt igenom staden. Sedan givetvis den 27 mil långa järnvägen mellan Umeå och Luleå. Och i Trafikverkets förslag till transportplan finns faktiskt sträckan Umeå-Skellefteå med.
– En tidigarelagd Norrbotniabana skulle vara fantastiskt bra, både för näringslivet med arbetskraftspendling, kompetensförsörjning och utbildning, säger Kristina Sundin Jonsson.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev