torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Debatt: “Att bygga nytt är dåligt för klimatet”

Publicerad: 27 augusti 2019, 12:27

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius_på Kod Arkitekter efterlyser nya normer i branschen, för klimatets skull. Foto: Måns Berg

Just nu är det lukrativt att bygga nytt med hjälp av växthusgasutsläpp men för planetens skull bör det bli betydligt dyrare och det fort, skriver Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, chefsarkitekter på Kod Arkitekter.

Ämnen i artikeln:

Kod ArkitekterSanna Hederus

I det hållbarhetsbrus som råder i samhällsbyggnadsbranschen är det lätt att glömma ett grundläggande faktum: Att bygga nytt är dåligt för klimatet. Trots att det är mer hållbart att i första hand se om behoven kan tillgodoses av det befintliga beståndet är det i branschen en outtalad praxis att bygga nytt. Det är nu dags att vi börjar ifrågasätta den normen på allvar.

Att det råder ett nybyggnadsfokus i byggbranschen är inte konstigt. I vår linjära ekonomi är det en strålande affärsidé. Problemet är att det inte är hållbart. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Alla vi som verkar i branschens näringskedja – inte minst vi arkitekter – tjänar indirekt pengar på dessa utsläpp.

Den insikten kan man hantera på olika sätt. Reaktionen i bygg- och fastighetsbranschen har i stort gått ut på att allt ska rulla på som vanligt – fast med minskad klimatpåverkan. Att minimera avtrycket när vi bygger är bra, men det finns något som är betydligt bättre: att bygga mindre.

Finns stora vinster att göra
Genom att använda det befintliga beståndet för att tillgodose de behov som annars skulle lösas genom nybyggnation – finns stora hållbarhetsvinster att göra. En ombyggnation (som det i många fall skulle handla om) kommer helt enkelt inte upp i samma klimatpåverkan som att bygg nytt. Återanvänds stommen har man i regel sparat in hälften, och vid varsammare ingrepp blir vinsterna i form av minskad klimatpåverkan ännu större. Dessutom bör man – i ett första led – titta på hur själva behovet av yta kan minskas samt om ytanvändningen kan effektiviseras, vilket ledande forskare och vi själva har argumenterat för tidigare.

Det finns helt enkelt många alternativ att ta ställning till innan vi bygger nytt. Någon kanske invänder att samhällets behov inte kan tillgodoses utan nybyggnation, och det stämmer säkert i många fall, men vi bör ifrågasätta nybyggnation som det självklara förstahandsval det är idag. Det behövs också mer forskning kring hur det befintliga beståndet kan användas mer effektivt. Det är dock inget skäl för företag att ligga på latsidan – det går alldeles utmärkt att börja undersöka saken på egen hand. På Kod Arkitekter har vi till exempel studerat bostadsbeståndet i Sveriges villaområden och kommit fram till att en varsam förtätning, till stor del genom ombyggnation, skulle kunna ge 500 000 fler hem på 25 år.

För billigt att bygga klimatovänligt
Sen har vi ju elefanten i rummet: lönsamheten. Just nu är det lukrativt att bygga nytt med hjälp av växthusgasutsläpp, för planetens skull bör det bli betydligt dyrare och det fort. Där behövs regelverk. Under tiden kan alla vi inom bygg- och fastighetsbranschen engagera oss för att få upp branschens moralfråga på agendan: Hur ska vi göra för att tjäna mindre pengar på klimatskadlig verksamhet och mer på klimatvänlig?

Vi efterlyser alltså ett större fokus på de resurser som redan finns i den byggda miljön, och vi behöver bli bättre på att se de positiva effekter som befintliga verksamheter har – både för samhälle och fastigheter.

Är det nödvändigt att riva?
Det gamla mantrat om långsiktiga perspektiv i stadsutvecklingen må vara slitet – men det tål att upprepas. Att enbart se till maximalt antal säljbara kvadratmeter i ett projekt är inte försvarbart, och rivning av byggnader bör av klimatskäl alltid bemötas med en rejäl dos sund skepticism: Av vilka anledningar vill man riva? Är det nödvändigt? Då och då hörs röster som ifrågasätter nybyggnadsnormen. Det är bra. IHUS hållbarhetschef Robin Rushdi Al-Salehis inlägg i Fastighetsnytt nyligen är ett exempel, ett annat är Vasakronans hållbarhetschef Anna Denells uttalande i Aktuell hållbarhet att ”de bästa husen ur ett miljöperspektiv är de som vi inte behöver bygga alls”. Fler i branschen bör ta ton i frågan. Ett ärligt ifrågasättande kommer att öppna vägar framåt – att fortsätta behandla nyproduktion som det självklara förstahandsvalet är dock ingen hållbar strategi.

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, chefsarkitekter på Kod Arkitekter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev