torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Byggmiljoner läggs i fel kassa

Publicerad: 19 oktober 2017, 10:33

Foto: Dreamstime.

Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst.

Ämnen i artikeln:

ByggbonusTrollhättan

Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst.

– Det är ju direkt ohederligt att både söka och ta emot ett bidrag som är avsett för ökat bostadsbyggande, men som i stället används för att putsa upp det ekonomiska resultatet i en kommun, säger oppositionsrådet Peter Eriksson (M), till P4 Väst.

Det handlar om de 1,85 miljarder kronor som staten 2016 avsatte för kommuner inom ramen för byggbonusen. I år delas 1,8 miljarder ut och nästa år sänks summan till 1,3 miljarder kronor.

Kommunalråd Paul Åkerlund (S) säger till P4 Väst att det enligt kommunala redovisningsprinciper inte är tillåtet att öronmärka pengar för bostadsbyggande.

Dals-Ed kommun hävdar samma sak och tycker inte att det är konstigt att pengarna kan användas till annat.

– Så som det ser ut i dagsläget när det är svårt att få pengarna att räcka till välfärden så är ju det här tillskottet (2,4 miljoner kronor) jättevälkommet för det betyder ju att vi kan bibehålla satsningar på olika sätt, säger kommunalråd Martin Carling (C), till P4 Väst.

Men regeringen meddelar mycket tydligt hur pengarna får användas. Bidraget är uppdelat i två potter där pott A, på 60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor), går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och går till bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.

Sotenäs kommun har lyckats öronmärka pengarna.

– Ibland passar inte reglerna verkligheten och vi fick inte 5,4 miljoner av staten för att använda upp dem hipp som happ, så därför sitter pengarna på ett konto hos oss för att användas till bostadsbyggande i kommunen, berättar Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande i byggnadsnämnden, till P4 Väst.

Fakta:

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:

- Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.)
- Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. (Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.) Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Källa: Regeringen

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev