fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Blocken överens om RUFS 2050

Publicerad: 23 februari 2018, 12:00

Samtliga partier i Stockholms Landsting har nått en blocköverskridande överenskommelse om den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 205o.

Ämnen i artikeln:

RUFS 2050Region StockholmStockholm

Överenskommelsen innebär att man går vidare med en enighet om den övergripande fysiska planeringen och de gemensamma målsättningarna för regionenen till år 2050.

Arbetet med att ta fram en ny region utvecklingsplan för huvudstaden har pågått sedan 2015. Planen har formell status som regionplan, och ska vara vägledande för dels den fysiska planeringen men också för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren.

– När Stockholm växer snabbast av alla storstadsregioner i Europa så behöver vi hantera de utmaningar som kommer av tillväxten. Det behöver göras långsiktigt och stabilt över tid. Därför är jag stolt och glad att vi har lyckats enas även blockgränserna om den nya RUFSen, säger Gustav Hemming (C), miljö och regionplaneringslandstingsråd.

Planen går nu vidare för beslut i landstingsfullmäktige i juni.

Bland målen finns flera delmål för år 2030. För den fysiska planeringen gäller bland annat att 22 000 bostäder per år behöver byggas, kollektivtrafikens restid ska minska, bullernivåerna ska inte öka och 95 procent av all ny bebyggelse ska tillkomma i regionens mest tillgängliga lägen.

När det gäller övriga mål vill man bland annat att skillnaderna mellan förväntad medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper och kommuner ska minska, och medellivslängden öka för samtliga. Andelen gymnasieelever som inom tre år fullföljer sin utbildning ska öka, förvärvsfrekvensen hos befolkningen i arbetsför ålder ska vara över 80 procent och gapet mellan inrikes- och utriksfödda ska minska.

– Framförallt är jag glad att vi nu har ett mål om att skapa en jämlik region. Däribland en prioritering för en jämlik och förbättrad folkhälsa, den är viktig för att sluta hälsogapet som finns i Stockholmsregionen. En av de viktigaste insatserna för att öka jämlikheten och minska arbetslösheten är att verka för att fler tar gymnasieexamen. Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar, att vi lyckades sätta målet kring det årliga bostadsbyggandet i regionen till 22 000 bostäder per år är därför väldigt viktigt, säger Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd och andre vice ordförande i tillväxt och regionplanenämnden.

Man har också högt uppsatta mål vad gäller miljömål där de årliga utsläppen ska minska kraftigt, kollektivtrafiken öka och hushållsavfallet likaså.

– Det är viktigt att det slås fast att utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. En hållbar utveckling kräver att vi tar ansvar för den miljöpåverkan det vi köper har, säger Tomas Eriksson (Mp), gruppledare Stockholms läns landsting.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev