tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Atrium Ljungberg vinner Slussen-avtal

Publicerad: 6 september 2017, 18:41

Arkitekt Spencer de Geer presenterar modellen för Mälarterrassen.

Foto: Teresa Ahola

Stockholms stad meddelade på onsdagen att man tecknar avtal med Atrium Ljungberg om en tidig markreservation för Mälarterrassen i nya Slussen och arrangerade samma dag ett seminarium för att uppvisa vad arkitektkontoret har jobbat med parallellt med beslutsprocessen.

Ämnen i artikeln:

Nya SlussenAtrium Ljungberg

– Formellt är det ytterligare ett litet steg framåt. I dag presenterar vi även en ny modell över hur platsen ska se ut. Det innebär inte att allt är hugget i sten, men ger en bild av vart vi är på väg, säger Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S), till Fastighetsnytt.

För tre år sedan var planen att bygga tre stora glashus på platsen, men på onsdagen uppvisades i stället Mälarterrassen, en byggnad på Södermalmstorg som kommer att ha sluttande tak och terrasser på två plan med flera utsiktsplatser över Mälaren och Gamla stan. Ambitionen är att skapa en social mötesplats för mat och kultur.

– Det här blir inte bara Stockholms utan hela norra Europas viktigaste stråk. Grundprincipen är bättre och det är trevligt att vi får mer offentliga platser att vistas på. I den förra modellen fick den stora trappan en del kritik för att den var för monumental och vänd från solen. Det här är ett spännande grepp och nytt sätt att hantera höjdskillnaderna på. Jag tror det kommer att bli väldigt bra.

Hur tror du att idén kommer att gå hem hos folk?
– Det är nog som vanligt om Slussen, nämligen att det kommer att finnas lika många åsikter som det finns stockholmare. Men ju mer konkret idén blir och man inser att vi ger tillbaka en plats som förr var en trafikapparat till gångtrafikanter och cyklister, så kommer man att tycka om detta, men alla kommer aldrig att vara nöjda, säger Mogert (S).

Målsättningen är att byggstart ska ske under 2020 och 2021 och att lokalerna invigs år 2025, men vägen dit är fortfarande lång.

– Tanken med det här är ju att vi vill ha en öppen process, så att vi får in synpunkter, för det här är ju en tidig markreservation. Det innebär att vi får in ett ärende senast om ett år och då ska göra en riktig markanvisning där frågetecken kring detaljer ska rättas ut, tillägger Jan Valeskog (S), ordförande för Exploateringsnämnden.

Han tycker också att förslaget i grunden är oerhört bra och spännande när det gäller plats och utbud.

– Det är en otrolig kontrast mot dagens sluss och blir en naturlig mötesplats där man faktiskt vill stanna för kulturträffar, restaurangbesök och andra evenemang som ska finnas i stor omfattning. Det blir ingen klassisk galleria som en del är rädda för.

Exploateringsnämnden inser samtidigt att det finns saker att utveckla och är beredd på frågor om hur stor del av ytorna som ska användas för kommersiellt bruk eller annat, och hur gångstråket blir så praktiskt som möjligt. Däremot tycks projektet hålla sig inom budgetens ramar.

– Vi räknar med att hela projektet kostar 12 miljarder kronor, men det kommer också att ingå i ärendet som behandlas i veckan gällande markreservationen för att se om vi kan utveckla det enligt stadens önskemål, men jag är ganska optimistisk.

Hur stor del av totalbeloppet går till Mälarterrassen?
– Det är också något som vi ska förhandla om nu med entreprenören, så den fördelningen är inte klar ännu.

Engelsmannen och arkitekten Spencer de Grey är hjärnan bakom förslaget och säger att utformningen huvudsakligen handlar om att hitta rätt balans mellan gångtrafikanter, cyklister och biltrafik i hjärtat av Stockholm. Den största utmaningen har varit att planera för ett bygge som ligger inklämd mellan Mälarbanan och två broar, för det var klart från början att trafiklederna inte skulle byggas om.

– Vi ville skapa en byggnad som inte är en byggnad utan har en mer avslappnad fasad och därav föddes idén med triangulära terrasser på två våningar. Läget är centralt i projektet och idén skulle inte fungera någon annanstans. Det handlar om att göra platsen levande, där folk kan äta och dricka, säger han.

Stadsarkitekt Torleif Falk tycker att det mest intressanta med projektet är att byggnaden inte står i fokus, utan att man snarare modererar med landskap.

– Det här är ett bygge av internationell dignitet och handlar om att låta byggnaderna omkring vara karaktärsskapande i stället. Det här är mer en plats att vistas på som man nu fyller med innehåll. Det är ett ovanligt grepp på en så strategisk plats i staden och har ett ödmjukt förhållningssätt mot Stockholm.

Det handlar om en före detta cirkulationsplats för trafik, som nu görs tillgänglig för människor. För på 1930-talet fick bilarna och trafiken ta mer plats, medan det nu är precis tvärtom.

– Det är tidens tecken att vi tycker att mellanmänskliga möten ska vara i fokus. Vi hoppas på en mångfald av verksamheter. Det finns möjlighet att komma hit även utan att ha pengar, säger Torleif Falk.

Det Elisabeth Rosenquist, stadsträdgårdsmästare, gillar mest med förslaget är att det skapar offentliga rum även i byggnaderna. Hon säger att en stad som växer behöver den här typen av platser, som kan svälja väldigt mycket folk och gör det lätt för folk att röra sig mellan olika stadsdelar.

– Det är fantastiskt att man har lyft upp gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Det är väldigt mycket som inte syns, det mesta är under jord. De har lyckats trolla bort mycket som ska exponeras inom området. Det här är ett viktigt bygge i en tid då Stockholm är på väg att förvandlas från en liten storstad till en stor storstad.

Teresa Ahola

Fakta om markreservationen:

- Beslut om tidig markreservation tas i Exploateringsnämnden den 21 september, men slutgiltigt beslut fattas senast om ett år.
- Atrium Ljungberg ges markreservation om cirka 5 000 kvadratmeter.
- Avser del av fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87 vid Slussen, belägna i direkt anslutning till Södermalms torg och kajen ned mot Gamla stan.
- Avtalet innebär att Atrium Ljungberg under ett års tid har en option att ensam förhandla med Stockholms stad om markanvisningsavtal och förutsättningarna för kommande byggnation.
- Avtalet är villkorat av beslut i Exploateringsnämnden och målet är att markanvisningsavtal tecknas inom ett år.

Källa: Atrium Ljungberg

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev