torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

Åre satsar på hela året

Publicerad: 17 oktober 2018, 12:29

Foto: Mattias Fröjd.

Åre är en kommun som vill växa inom alla delar. Tack vare ett framgångsrikt arbete har man lyckats få orten att vara mer en bara ett semestertillhåll under vinterhalvåret. Utmaningen  handlar om att få arbetskraft till kommunen – där spelar integrationsfrågan en viktig roll.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i norra SverigeÅre

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2018.

Åre är en kommun som vill växa inom alla delar. Tack vare ett framgångsrikt arbete har man lyckats få orten att vara mer en bara ett semestertillhåll under vinterhalvåret. Utmaningen  handlar om att få arbetskraft till kommunen – där spelar integrationsfrågan en viktig roll.

Med 35 000 bäddar på 11 000 invånare är Åre en speciell plats. Under julhelgen ökar invånarantalet med 40 000, vilket ställer vissa krav på kommunen.

– Vi har en bygglovs- och planavdelning anpassad för en stad på 60 000 samtidigt som det är 6 500 som betalar skatt här, säger Martin Söderström, tillväxtschef, Åre kommun.

Vill minska utflyttningen
Åre är en klassisk skidort för vintersemestrare men under senare år har man också lyckats utöka säsongen. Flera av målen i visionerna handlar om att öka beläggningen sommartid, tillsammans med Skistar och Åre Destination har man genomfört olika insatser som att bredda eventen för att få flera typer av människor med andra intressen, inte bara skidor och vandring utan även kulturellt. Man ser också att näringslivet växer.

– Vi behöver fler ben att stå på än bara turistnäringen så att vi inte bara är beroende av att det faller snö. Det är svårt att utveckla vintersäsongen så mycket mer procentuellt men vi tittar på sommar och höstsäsong, där finns det en otrolig potential att utnyttja alla dessa bäddar vi har till förfogande, säger Martin Söderström.

Kommunen liknar många andra orter där turistnäringen är den drivande faktorn. Omsättningen innebär att cirka 10 procent flyttar in och ut varje år, och det är mycket ungdomar. Det är många som gärna flyttar in och arbetar ett par år för att samtidigt kunna nyttja skidmöjligheter och annat, eller satsar på att starta egen verksamhet.

– Man flyttar upp med en vild idé och vi försöker så klart hjälpa till. Men det är givetvis konkurrens också så man tar tillfälliga jobb medan man letar. Det är många som har flera jobb vilket man ser när man söker personal, det är många som har brokiga CV:n – Åre-CV:n brukar vi säga, säger Martin Söderström.

Man talar mycket i kommunen om att försöka minska utflyttningen, att få fler ungdomar att stanna och få fler hemvändare. Men varumärket är starkt och Helen Olausson, vd för Årehus, tycker att satsningen på förlängda säsonger har gett resultat.

– Jag tycker det är skillnad bara de åren jag jobbat här, just att sommarsäsongen växer innebär att fler har försörjning året runt om de vill, säger hon.

Helen Olausson och Martin Söderström. Foto: Mattias Fröjd.

Integrationsarbetet viktigt för tillväxten
Men det är ett stort behov av arbetskraft där inte minst invandringen kan fylla en viktig funktion. Att man har en stor omsättning av människor är en viktig nyckel till kommunens framgång med integrationsarbetet, berättar Martin Söderström. Då invånarna varit på olika platser själva är man vana och därför öppna för att välkomna andra och lära känna nya människor, menar han, och lyfter även det lokala näringslivet som har varit duktiga på att introducera nyanlända på arbetsmarknaden.

– Vi har ju ett enormt behov av arbetskraft, det ser likadant ut i hela Jämtland med stora pensionsavgångar och inga som går i gymnasiet som kan fylla platserna. Det är en överlevnadsfråga för oss att vi får in folk i arbetsför ålder, sedan om de kommer från Stockholm, Norge eller Eritrea spelar liksom ingen roll, säger Martin Söderström.

Man har till skillnad från en del andra kommuner problemet att man anser sig få för liten andel av de som söker asyl. Ett av problemen är Ebo-lagstiftningen som innebär att fördelningen blir skev. Åre var en stor del av mottagandeutredningen, med Martin Olauzon som särskild utredare, i vilken man gör slutsatsen att Ebo-lagstiftningen bör reformeras och att kommunerna kan tilldelas ett antal redan när man söker asyl, ett förslag som välkomnas.

– I Malmö och Södertälje har de svårt att hantera alla Ebo-inflyttningar medan vi får för få i vårt grundtal, så vi tycker alla att det här är ett jättebra förslag för då kan vi dela på det redan från scratch. Det skulle avlasta Malmö och Södertälje samtidigt som det skulle hjälpa oss och alla glesbygdskommuner i Sverige som vill, för det är ju inte bara vi i Jämtland där man ser det här som en stor möjlighet till tillväxt. Det är ganska svårt att budgetera om man inte vet hur många som kommer så det skulle kunna vara en jättebra lösning tror vi. Så det hoppas vi blir verklighet, men det är ju ett val emellan också så vi får se, säger Martin Söderström.

Foto: Mattias Fröjd.

Skapa utrymme för tillväxt
Åre är en kommun på tillväxt men brottas, likt många andra kommuner, med utmaningar kring att växa med nybyggnation både på bostads- och företagssidan. Just mark- och byggfrågan är problematisk, att låna till byggnation av något som vid färdigställande är värt mindre än produktionskostnaden är ett generellt problem i hela Jämtland, menar Martin Söderström.

Ett sätt är att jobba proaktivt för att höja värdena genom att skapa attraktiva områden. Något man har lättare för i dag, går man tillbaka några år i tiden handlade mycket om att sälja mark.

– Det var en sådan politisk inriktning tidigare, att man skulle lämna över till marknadskrafterna och att kommunen inte skulle äga mark. Nu är det absolut inte så och vi har en ny strategi för hur vi ska jobba med mark både på kort och lång sikt och har nu samlat på oss ett ganska fint markbestånd i bra områden. Vi har nu goda förutsättningar att utveckla flera bra områden tillsammans med Årehus och andra, så vi är på väg ur det, säger Martin Söderström.

Helen Olausson tycker sig också se ett skifte där barnfamiljer nu kommer till kommunen på ett helt annat sätt än tidigare. Att man har många äldre i bostadskön underlättar också.

– Vi har ett trygghetsboende och ska bygga ett till. Då kommer det ut villor på marknaden på platser där man inte kan låna för att bygga nytt. Så flyttkedjor är viktigt här där familjer kan flytta in i lediga villor, det har stor effekt på bostadskön, säger Helen Olausson.

Inte minst skolor är viktigt för att kunna växa, just barnomsorgen är bland de första saker man tittar på vid en flytt. Martin Söderström pekar på att de viktigaste grundförutsättningarna för att bo och leva är faktorer som grundskolor och förskolor, bredband och pendling. Och inom skolsegmentet har man valt att satsa.

– Det gäller att få alla delar i familjepusslet att fungera. Under mina sju år här har inställningen i kommunen förändrats. Tidigare var man nästan lite rädd för att bygga en ny skola, att ”det har vi prövat förr och så flyttade folk”. Men i dag är inställningen att vi växer och det behövs. Det har varit en resa att våga ställa om men nu är vi där, säger Martin Söderström.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev