måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Nyheter

“Är Greta Thunberg vår tids Galileo?”

Publicerad: 15 januari 2020, 04:00

Sverrir Thór skriver om Greta Thunberg och Galileo Galilei. Foto: Mostphotos / Fastighetsnytt. Bilden är ett montage.

Det finns stora likheter mellan klimataktivisten Greta Thunberg och naturvetaren Galileo Galileo, skriver Fastighetsnytts Sverrir Thór.


Strax innan jul åt undertecknad lunch med en av fastighetsbranschens alla kloka människor. Inget ovanligt i sig men under samtalet kom vi in på frågan om hållbarhet och Greta Thunberg. ”Vilken hållning har du i klimatdebatten”, frågade mitt sällskap och jag svarade ärligt att jag egentligen inte vet men att det är en debatt som nästan har fått religiösa proportioner. Likt frågan om guds vara eller icke vara så polariserar klimatfrågan starkt och antingen tror man på klimathotet eller så gör man inte det.

Det jag menar med detta är att det är egentligen oerhört svårt för oss vanliga dödliga att veta vad som är rätt. Visst, det finns en massa vetenskap som talar för att klimathotet inte bara finns utan är mycket allvarligt men det dyker då och då också upp en del forskning som motsäger det. Det mesta talar väl för att klimathotet är på riktigt men om det innebär världens stundande undergång eller inte är inte jag förmögen att avgöra, inte mer om huruvida det verkligen finns gudar eller inte. Oavsett är jag dock av den åsikten att vi människor i allra största mån bör försöka begränsa vår miljöpåverkan, ”vi behöver inte bajsa vart vi än kommer”, är en mening jag uttryck i olika sammanhang, och därför ser jag positivt på de flesta hållbarhetsåtgärder som branschen implementerar.

Läs även: När Karlstad blev Sveriges hetaste fastighetsmarknad

”Jag är nog en klimatagnostiker”, avslutade jag mitt resonemang och som jag varit inne på i andra sammanhang så tror jag (och hoppas innerligt) att människans uppfinningsrikedom ska kunna lösa den eventuella klimatkrisen när vi väl har kniven på strupen.

Cogito, ergo sum
Likt andra tänkande människor så har jag givetvis funderat en hel del på klimatfrågan de senaste åren, även om jag inte kommit fram till någon slutsats. Under julledigheten ägnade jag nyfunnen tankekraft åt att fundera kring mitt lunchsamtal, där även Greta Thunbergs namn nämndes, och den religionsdebattskoppling jag hade gjort.

”Kan det vara så att jag är helt ute och cyklar”, tänkte jag men efter en del resonerande så blev den inre konflikten inte så stark. Dock lyckades jag hitta en annan parallell som jag tror kanske är ännu lämpligare.

Det är nämligen så att dagens klimatdebatt, där Greta Thunberg på ett föredömligt sätt på egen hand har lyft klimatfrågan ett antal snäpp på agendan, i mångt och mycket påminner mig om det jag läst om Galileo Galileis, och andras, kamp mot etablissemanget på 1500- och 1600-talen. Då handlade diskussionen om huruvida jorden var världens (eller solsystemets) mittpunkt eller om solen var det nav som alla planeter roterade runt. Den etablerade världsbilden, som bland annat kyrkan lutade sig mot, var den geocentriska medan Galileo, Johannes Kepler och polske astronomen Nicolaus Copernicus förespråkade den heliocentriska världsbilden.

Gretas epok
Greta Thunberg är förvisso inte en utbildad forskare eller vetenskapskvinna, vilket Galileo kan betraktas som, men den röda tråden i hennes retorik har varit vädjan om att lyssna på vetenskapen. På så vis kan hon jämföras med Galileo som förde en hård kamp mot den katolska kyrkan i den heliocentriska världsbildens namn, liksom Greta med ungdomens otålighet utmanar det mer trögrörliga etablissemanget i klimatfrågan.

Galileo var en av föregångarna till den historiska epok som kallas Upplysningstiden och vem vet, kanske kommer Greta Thunberg när historien sammanfattas att tillhöra dem som ansetts bidra till en ny historisk epok.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev