söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Kommentar

Fastighetsnytt granskar: Fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar

Publicerad: 13 april 2023, 14:00

För andra året i rad går Fastighetsnytt systematiskt igenom fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar – och en viss förbättring kan skönjas. Vi uppmanar samtidigt alla fastighetsbolag att, med hjälp av vår metod, göra egna granskningar av hållbarhetsarbetet – för en hållbar utveckling av hela sektorn.

Ämnen i artikeln:

HufvudstadenwihlborgsWihlborgs FastigheterAMF FastigheterAtrium LjungbergBalder FastigheterAkademiska HusVasakronan FastigheterFabegeCastellumHeimstadenHeimstaden BostadWallenstam Fastigheter

Björn Rundström

bjorn.rundstrom@fastighetsnytt.se


Våren är inte bara snösmältning och lövsprickning, det är också årsredovisningarnas och hållbarhetsredovisningarnas tid. Nu ska investerarkollektiv och allmänhet få insyn i både finanser och hållbarhetsarbetet.

Först ut: Castellum

Precis som vid förra årets undersökning studerar vi elva bolag utefter elva parametrar, och jämför utfallet med föregående år med ett trafikljussystem. Även om någon parameter har bytts ut till i år.

Och det kan på ett övergripande plan summeras till en liten förbättring. Antalet röda och gula ljus har blivit färre och de gröna fler.

2022: rött 27, gult 49, grönt 45
2023: rött 23, gult 44, grönt 55

Det som sticker ut i år liksom förra året att det endast är några få bolag som i årstakt kan visa på minskade koldioxidutsläpp. Motargumentet vi då ofta får när vi ger bolag rött ljus är att de har tydliga långsiktiga mål som ska ge utsläppsminskningar på sikt, och att det är orättvist att bara jämföra ett år med föregående. Vårt argument är att det blir omöjligt att nå högt ställda mål till 2030 eller 2045 om det inte börjar att minska någon gång.

Bolagen som granskas

Castellum, Wihlborgs, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Hufvudstaden, Wallenstam, AMF Fastigheter, Akademiska Hus, Heimstaden och Balder.

Normalt sett lever hållbarhetsredovisningarna en relativt undanskymd tillvaro. Innehållet är ofta abstrakt och otillgängligt för en lekman. Mycket av arbetet är också kopplade till olika mål och certifieringar, ofta namngivna i akronymer som gjort vilken fanjunkare som helst avundsjuk; ESG, LEED, Breeam, Atemp, IWBI, NollCO2, TCFD men också Science Based Target, scope 1, 2 och 3, Agenda 2030... listan kan göras betydligt längre än så.

Läs mer: Analytiker inför rapportsäsongen: "Kommer fortsatta nedjusteringar nu"

Som gammal ekonomijournalist vill man gärna säga att det finns stora konsolideringsmöjligheter här. Mycket handlar också om ambitioner för 2030 eller 2050, men det går ändå att se när ambitioner gör skillnad även i det korta perspektivet, vilket är glädjande. Det kan gälla förhållandevis enkla lösningar för hantering av avfall, laddinfrastruktur eller en långsiktig satsning på solel.

Med denna genomgång tar vi vårt ansvar på Fastighetsnytt för att lyfta det som lyftas bör och peka på de fall utvecklingen går åt fel håll, både själva resultaten och på vilket sätt de redovisas.

Så gjorde vi

Fastighetsnytt granskar bolagens hållbarhetsprestationer så som de presenteras i redovisningarna för verksamhetsåren 2021 och 2022. För 11 utvalda områden jämför vi utfallet med föregående år med ett trafikljussystem.

Definitioner:
Grönt ljus: Tydlig kommunikation och mätbara förändringar i hållbar riktning sedan 2021
Gult ljus: Tydlig kommunikation om hållbarhetsarbetet, men med en marginell eller ingen ambitionsförflyttning sedan 2021
Rött ljus: Områden med bristfällig eller otydlig information, otydliga mål eller data som visar på en negativ förändring jämfört med 2021

Efter fjolårets undersökning var det flera bolag som hörde av sig till redaktionen och ville att även deras hållbarhetsarbete skulle granskas av oss. Det ser vi som ett erkännande. Vill du genomlysa ditt bolag, utmana dig med vår metod och låt oss veta var ni landade. Det är inte säkert att vi kommit till samma slutsatser, men testa och publicera ditt resultat i dina kanaler så låter vi debatten ta oss vidare mot en mer hållbar fastighetsbransch.

Elva områden som mäter hållbarhet i fastighetsbolagen

Klimat
Här granskar vi om klimatmål är i linje Parisavtalets ambitioner, hur de redovisas och utvecklas över tid.
Miljöcertifiering, nuläge och mål
Hur förhåller sig bolaget till de dominerande miljöcertifieringarna i Sverige, Leed, Breeam och Miljöbyggnad, ökar minskar certifieringarna över tid?
Energieffektivitet
Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Fastighetsägare kan till exempel reducera energibehovet genom driftoptimering av befintliga fastigheter och genom att ställa höga krav på energiprestanda vid ombyggnad och nybyggnad.
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Här är många fastighetsbolag delaktiga.
Gröna obligationer, grön finansiering, gröna hyresavtal
Den första gröna obligationen emitterades i Sverige 2008. Sedan dess ett viktigt verktyg för fastighetsbolag med hållbara ambitioner. Inom den finansiella sektorn finns också andra verktyg för att skynda på en omställning, så som gröna hyresavtal.
Avfall
Det uppstår stora mängder avfall vid ny- och ombyggnadsprojekt samt från hyresgästers verksamheter. Här finns stora hållbarhetsvinster med ett systematiskt arbete.
Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder inom alla samhällssektorer för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Här är fastighetsbolagen en viktig aktör.
Uppförandekod, antikorruption
Risken för korruption och andra oegentligheter hanteras i första hand inom varje bolag, men lika viktigt att ställa krav på leverantörer så att de har ett systematiskt arbetssätt för att motverka korruption i sina verksamheter.
Transporter
Den största påverkan inom fastighetsbranschen är transporter relaterade byggprojekt. En annan påverkan kommer från hyresgästers resor och transporter till och från fastigheterna.
Material
Materialanvändningen i bygg- och ombyggnadsprojekt påverkar klimatet och miljön i stor utsträckning. Och det går åt mycket stora mängder material för att bygga nytt och underhålla fastigheter, således ett viktigt hållbarhetsområde.
Social Hållbarhet
Social hållbarhet kan inbegripa allt från barns rättigheter och personalfrågor till om hur man ska rusta upp eller bygga ett nytt bostadsområde. Allt detta frågor som kräver en strategi och tydliga mål för ett fastighetsbolag. Hit räknas också stöd till civilsamhället, nationella och internationella organisationer med mera.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev