tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Business Arena

”Jag är så trött på samverkan”

Publicerad: 21 april 2017, 13:46

Göran Cars, Kicki Björklund, Hans Wallenstam och Mark Isit diskuterar samverkan under Business Arena Göteborg. Foto: Elias Ljungberg.

Samverkan är vad man har förstått lösningen på det mesta, men hur fungerar det i praktiken? Det är ofta lätt att hitta goda relationer inom sin egen sfär men när tillväxten sker samtidigt på många olika fronter gäller det även att lyckas dra jämt över både block, bransch och organisationsgränser. Det pratas samverkan i alla dess former men vad betyder det egentligen?

Ämnen i artikeln:

Business Arena

Samverkan är vad man har förstått lösningen på det mesta, men hur fungerar det i praktiken? Det är ofta lätt att hitta goda relationer inom sin egen sfär men när tillväxten sker samtidigt på många olika fronter gäller det även att lyckas dra jämt över både block, bransch och organisationsgränser. Det pratas samverkan i alla dess former men vad betyder det egentligen?

Under seminariet Samarbete och samverkan – snack eller verkstad? på Business Arena Göteborg diskuterades samarbetsklimatet i staden och vad samverkan betyder. I en stad som ska investera 1 000 miljarder de närmaste 20 åren så krävs det att man drar åt samma håll. Här är samverkan en viktig kugge, men det måste också innehålla något.  ”Jag är så trött på samverkan” utbrast Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH. Samtidigt påpekar han att samverkan är absolut nödvändigt och bra då rollerna, vare sig det är kommun, byggare eller ägare, är sammanflätade och man är beroende av varandra.
– Men samtidigt är jag trött på begreppet samverkan som blivit en floskel alla kastar sig med men vad menar man? Många gånger när jag sitter på möten så kommer det, vi måste samverka. Och så kommer favorituttrycken, drar vi bara åt samma håll, om vi nu ersätter dessa stuprör med hängrännor. Då går jag ifrån mötet med en obehaglig känsla av att det inte kommer att bli något, säger Göran Cars.

Supernämnd
Hur kan man då få hjulen att snurra bättre? Panelen var ganska överens om att just stuprören är påtagliga i Göteborg, där de olika nämnderna har svårt att kommunicera med varandra. Mark Isitt, journalist och författare, påpekar dock att det pågår en översyn där exempelvis byggnads-, trafik-, och fastighetsnämnd kan avskaffas och slås ihop i någon form av superstadsplaneringsnämnd.
– Det skulle det vara det bästa som hänt i Göteborg på 100 år, stuprörstänket är kontraproduktivt och någonting måste göras, säger Mark Isitt.

Just stadsbyggnadsfrågorna är något som blivit centrala i många kommuner och Göran Cars ser en trend där fastighets-, stadsbyggnads- och gatukontor läggs ner till förmån för samhällsbyggnadskontor.
– Det skulle förvåna mig om inte Göteborg hänger på den trenden, säger Göran Cars.

Organisationsförändringar är en sak men det krävs också lite verkstad. Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget, kan hålla med om att det pratas mer om samverkan än att det faktiskt sker. Hon tror att om man ska få ut något konstruktivt krävs det att vi är medvetna om att vi rider käpphästar.
– Jag rider min och den heter ekonomi, jag räknar på allt. Och andra har sina. Vi måste vara medvetna om detta och ha tillit till den enskilda organisationen, att vi är duktiga på olika saker. Men då måste man också vara enade om vad man vill åstadkomma. Vi pratar och det är vi väldigt duktiga på i Göteborg. Vi behöver göra och testa mer och inte vara så rädda för att det blir fel, säger Kicki Björklund.

Gemensam målbild
Det är som sagt mycket på gång i Göteborg samtidigt som 400-års jubileumet 2021 närmar sig där det ska satsas extra mycket. Då är det viktigt att saker flyter på så att det inte blir som 300- års jubileumet 1921, som hölls 1923. Men just jubileumssatsningen är något Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, ser positivt på. Ett steg framåt när det gäller samverkan i staden, något han inte tycker fungerat tidigare.
– Man har ju varit verksam i Göteborg i några år och att man nu talar extra mycket om samverkan i Göteborg nu beror kanske på den totala avsaknaden av den som var under ett antal år, där kommunen bestämt spelreglerna totalt. Men jag upplever att i dag finns det mer förståelse för varandra. Jubileumssatsningen är ju ett exempel på att man vågar ta in oss exploatörer i samverkan. Så jag hoppas vi ska ta några steg framåt, säger Hans Wallenstam.

Och förklaringen till att det fungerar är ganska enkel.
– I Jubileumssatsningen pratar man med varandra, inte svårare än så. Det finns en vilja och ett mål som är samma för alla i projektet, säger Hans Wallenstam.

Just den gemensamma målbilden är något Göran Cars ser som det centrala. Och den kan inte enbart innehålla ord som attraktiv, hållbar och kreativ med mera. Utan konkreta siffror på vad som ska byggas och för vem. Och det konkreta måste förhandlas fram.
– Vi har olika roller, Hans har en egen agenda med intressen han måste bevaka och jag har min. Då är samverkan en förhandling där Hans säger att han kan göra eftergift här men då måste kommunen göra en eftergift här. Och det är precis så samverkan ska utvecklas, ett ömsesidigt relationsbyggande som startas i en gemensam målbild men också att förstå att systematisk jobba förbi där det uppstår intressekonflikter och hitta konstruktiva lösningar. Så det goda samarbetet ska börja med den gemensamma målbilden, säger Göran Cars.
 – Och det måste sluta i tydliga slutsatser, vad är det som ska göras? Vem ska göra det och när ska det vara gjort? Annars blir det business as usual och vid nästa möte är man tillbaks på ruta ett igen, avslutar han.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev