lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Business Arena

Almedalen: Färre riktlinjer, men rätt

Publicerad: 3 juli 2017, 11:54

Under seminariet ”Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?” var det en ganska enig panel som konstaterade att det behövs, men framförallt färre samt rätt riktlinjer där detaljplaneringen blir mindre detaljerad.

Ämnen i artikeln:

AlmedalenBusiness Arena AlmedalenBusiness Arena

Under seminariet ”Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?” var det en ganska enig panel som konstaterade att det behövs, men framförallt färre samt rätt riktlinjer där detaljplaneringen blir mindre detaljerad.

Produktionen av lägenheter ökar men bostadsbyggandet och bostadssituationen i landet kompliceras av flera anledningar där riktlinjer och regelverk inte alltid är tydliga å ena sidan, men alltför tydliga å andra sidan.
-Man har detaljstyrt fruktansvärt mycket på längden, bredden, höjden och tvären, allting på den fysiska utformningen av bostäder men man har fullständigt glömt bort efterfrågesidan. Människorna och de mjuka värdena, där saknas det helt riktlinjer, säger Sophia Mattson-Linnala, vd, Rikshem
Enhetligt och mer generella riktlinjer är önskemålet. Inte minst anpassade tycker Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder, som företräder ett bostadsslag som kräver lite annat.
-Studentbostäder är en genomgångsbostad och mer hotellverksamhet i vissa fall. Vi har dem som bor hos oss i fyra eller fem månader och då kanske inte allt behöver vara detaljstyrt. Vi behöver fler bostäder och då har vi tillgänglighet som alltid är känsligt att prata om. Självklart ska det finnas tillgängliga bostäder för flertalet men det kanske inte behövs i varje liten bostad, säger Ingrid Gyllfors.
Kan man då ha ett mer generellt system som gör att man bygger mångfacetterat eller krävs det riktlinjer när kunderna efterfrågar olika saker? Mikael Anjou, vice koncernchef, Einar Mattsson, tror att det är dagens riktlinjer som styr byggandet mot likriktning.
-Vad hela branschen gör när vi bygger hyresrätter är att lyssna till vad systemet kräver och inte vad de boende vill ha. Sedan försöker vi lyssna på vad de boende vill ha men det är systemet det premieras för, säger Mikael Anjou, och påpekar att det finns för många regler, exempelvis vad gäller buller och strandskydd, som inte är genomtänkta och försvårar.

Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder, är förvånad över att man överreglerar där folk vill bo allra mest, vilket är strandnära och stadsnära.
-Vi har en lagstiftning i dag som innebär att om Södermalm brann upp så skulle vi inte kunna bygga upp det igen. Det ligger både för nära vattnet och för tätt, säger Pelle Björklund, som vill se mindre detaljerade detaljplaner.

Dagens bostadsproduktion visar att det går att bygga mer men systemet försvårar också möjligheterna att bygga varierat och för en bredare målgrupp anser Elin Sjöstrand Olander, regionchef Öst, Riksbyggen, och menar att den stora merparten av vad som byggs i dag är för samma målgrupp, de med goda inkomster. Något som Mikael Anjou instämmer i.
-Det finns ingen annan marknad i Sverige där man bygger en produkt så hårt reglerad som på bostadsmarknaden, framförallt hyresmarknaden. Det är en typ av standardnivå oavsett vem som bygger hyresrätterna. Vi har ett system som hindrar oss från att lyssna på kunderna och tvingar in oss på en specifik nivå, säger han.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev