torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Analys

Starkaste fastighetsåret någonsin - marknaden 2022 förväntas bli höglikvid

Publicerad: 26 januari 2022, 14:33

Foto: Newsec

Trots stora osäkerheter kring virus och nya varianter har den svenska fastighetsmarknaden inte påverkats särskilt mycket av pandemin. Det skriver Ulrika Lindmark från Newsec, som sammanfattar rekordåret 2021 och blickar framåt.

Ämnen i artikeln:

NewsecUlrika Lindmark

Året 2021 präglades likt 2020 av spridningen av covid-19. Vaccineringen bidrog till generellt lägre smittspridning efter sommaren, men mot årets slut påbörjades storskalig spridning av den nya omikron-varianten. Den svenska fastighetsmarknaden har dock inte präglats mycket av pandemin. Trots en viss tendens till inflationstryck, lever synen på långsiktigt lågränteklimat kvar. Detta ihop med en stor mängd kapital som behöver investeras, samt rekordantal strukturaffärer har bidragit till ett extremt starkt år för fastighetsmarknaden.

Läs även: Lokalmarknadens behov av flexibilitet ökar

Det rådde rekordstark investeringsaktivitet på fastighetsmarknaden under årets sista kvartal. Det fjärde kvartalet noterades för transaktioner om totalt 159 miljarder kronor vilket är den högsta investeringsvolymen för ett enskilt kvartal någonsin. Även det andra och tredje kvartalet var rekordstarka - dessa tre kvartal är de tre starkaste som har uppmätts på svensk fastighetsmarknad någonsin. Samtliga noterade transaktionsvolymer över 85 miljarder kronor. Totalt summeras transaktionsvolymen under året till 402 miljarder kronor och utgör därmed det starkaste fastighetsåret i svensk historia. Tidigare rekordår var 2019, då volymen summerades till 218 miljarder kronor, vilket innebär att 2021 var nästan dubbelt så starkt år som tidigare rekordår.

Foto: Newsec

Det internationella kapitalet fortsatte att allokera sig mot den svenska fastighetsmarknaden under året. Totalt stod utländska investerare för 16 procent av årets totala transaktionsvolym. Denna andel är lite lägre än det historiska snittet, då utländskt kapital inte var inblandat i någon större strukturaffär. Anmärkningsvärt är att de internationella investerarna trots detta står för knappa 50 procent av den totala investerade volymen inom logistiksegmentet. Detta visar tydligt att de internationella investerarna har hittat ett nytt favoritsegment i logistik.

Läs även: Hufvudstadens vd om efterfrågan i pandemins spår: ”Fokus är att minska våra vakanser” 

Coronapandemin har under 2020 och 2021 flyttat intresset från osäkrare investeringar och det går att urskilja ett ökat investeringsintresse inom etablerade fastighetssegment med stabila kassaflöden och låg hyresrisk. Bostäder var för femte året i rad det mest investerade fastighetssegmentet, med över en tredjedel av total investeringsvolym. Även logistik-, lager- och industri samt samhällsfastigheter har fortsatt attrahera ett stort antal investerare, med 15 respektive 12 procent av total transaktionsvolym. Viss återhämtning för kontor noterades under året och segmentet blev näst störst på transaktionsmarknaden under 2021, med 21 procent av total transaktionsvolym, där två stora strukturaffärer har bidragit till starka volymer. 

Geografiskt stod Stockholm fortsatt i stället största andelen av transaktionsvolymen med 47 procent av total transaktionsvolym, den högsta noteringen för huvudstaden sedan 2009. Göteborg och Malmö bidrog båda med 10 procent vardera av transaktionsvolymen. Fastighetsinvesteringar utanför storstäderna föll tillbaka något under året, men över en tredjedel av allt investerat kapital under året allokerades ändå utanför de tre storstäderna. 

När vi lämnar 2021 bakom oss är det i stället dags att blicka framåt mot 2022. Marknaden väntas förbli höglikvid under 2022, med fortsatt god tillgång till finansiering samt stort investeringskapital som söker avkastning. Ett antal strukturaffärer väntas under 2022, som tillsammans med stora styckes- och portföljaffärer gör att Newsec förutspår ett ytterligare mycket starkt fastighetsår.  

Ulrika Lindmark, Head of Valuation and Strategic Analysis, Newsec

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev