onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Analys

Överhettad hyresmarknad när befolkningen minskar

Publicerad: 17 december 2021, 14:27

Foto: Ulrika Pudas, Anette Jansson-Bougt

Bostadsbyggandet är rekordhögt och slår tidigare prognoser, vilket ökar riskerna för vakanser där produktionen inte matchar befolkningsutvecklingen. Det visar den månatliga byggstartsindikatorn från Byggfakta.

Ämnen i artikeln:

Tor BorgBygg

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Trots osäkerhet kring tillgången på byggmaterial och kostnadsutvecklingen för byggandet så fortsätter bostadsbyggandet att öka i snabb takt. Ökningen var 36 procent i november jämfört med förra året, medan övrigt byggande ökade med 4 procent, visar purfärska siffror från Byggfakta.

– Nybyggnationen av bostäder går nu i rekordtakt och pågående projekteringar tyder på att den förblir hög ett tag framöver, särskilt i Stockholm, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta, till Fastighetsnytt.

Läs även: Risk för överproduktion av hyresrätter i Sverige

En stor del av nyproduktionen har skett i storstadsnära lägen med fortsatt hög efterfrågan, men det finns även risk för överproduktion på sina håll, särskilt där marknaden inte backas upp av en stark befolkningsutveckling. 

– Det finns en hel del mindre kommuner som byggt nya hyresbostäder, trots att befolkningen minskar, säger Borg. 

Med en större allmän nedgång i ekonomin skulle uthyrningen i det nya beståndet enligt honom då också drabbas först, då hyresnivåerna där är betydligt högre än i det gamla.

Läs även: Hyresmarknadens nya utmaning – bostadsbristen i Sverige kan vara borta om tre år 

Hittills har drygt 65 000 bostäder byggstartats, vilket är en bra bit över Boverkets prognos på 61 700. Bostadsbyggandet av hyresrätter, småhus och bostadsrätter har därmed varit den drivande kraften i år. 

Även industri, lager och logistik har ökat men i betydligt lägre takt. Samhällsfastigheter och kontor har planat ut medan handel, hotell och restaurang ligger kvar på historiskt låga nivåer. 

Hur ser prognosen för nästa år ut?
– Högkonjunkturen för byggandet och trenderna inom de olika segmenten lär nog hålla i sig. En viss inbromsning är dock trolig till följd av ökad arbetskraftsbrist, kraftigt höjda byggmaterialpriser och det slopade investeringsstödet, säger Tor Borg. 

Mer om byggstartsindikatorn

• Visar hur byggandet i bostadssektorn och övriga sektorer utvecklas. 

• Tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nyproduktionsprojektens uppskattade byggkostnader. 

• Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

 

Källa: Byggfakta

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev