Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Analys

Dipp inom hajpade segmentet samhällsfastigheter

Publicerad: 19 januari 2022, 09:56

Tor Borg, analyschef på Byggfakta. Foto: Mattias de Frumerie, Anette Jansson-Bougt, Getty Images

Byggandet av bostäder fortsätter att öka medan trenden för samhällsfastigheter har vänt nedåt. Det visar den månatliga byggstartsindikatorn från Byggfakta.

Ämnen i artikeln:

Tor BorgBygg

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Förra året startade byggprojekt för nästan 172 miljarder kronor där bostäder stod för merparten medan övriga byggnader såsom handel, industri, logistik, kontor, hotell, restaurang och samhällsfastigheter stod för cirka 65 miljarder, enligt Byggfakta. 

– Byggandet av samhällsfastigheter, som tidigare ökat snabbt, har nu tydligt vänt nedåt. Den befinner sig inte i fritt fall, men den snabba ökning som vi sett de senaste 6–7 åren har nu bromsat in och byggtakten börjat gå ned något, säger bolagets analyschef Tor Borg.

Av den totala byggstartade nyproduktionen var samhällsfastigheter 19 procent under 2019, 22 procent under 2020 och 17 procent under 2021. Andelen har pendlat mellan 15–25 procent de senaste åren.

– Under fjolåret var nedgången störst inom sjuk- och hälsovården. Även samlingslokaler minskade. Skolor och idrottshallar fortsatte däremot öka.

Geografiskt sett var det större nedgångar i Stockholm, Norrbotten och Västernorrland medan siffrorna tvärtom ökade i Skåne, Uppsala och Västra Götaland.

– Givet den osäkerhet som pandemin medför så är det ju inte helt ologiskt om byggherrar drar sig något för att sätta spaden när det gäller större projekt.

De projektplaner som finns talar samtidigt för att byggandet av samhällsfastigheter kan fortsätta hålla en hög takt. Det finns också ett underliggande strukturellt behov av dessa sorters fastigheter även om trycket från befolkningstillväxten kanske inte kommer att vara lika stort framöver, menar Torg Borg. 

Läs även: Överhettad hyresmarknad när befolkningen minskar 

Under perioden december 2020 till december 2021 ökade byggstartsindikatorn för bostäder med 34 procent. För övriga byggnader minskade indikatorn med 21 procent. Kontorsbyggandet har mattats av medan byggandet inom handel, hotell och restaurang legat stabilt på historiskt låga nivåer. Därmed fortsätter bostadssektorn att dominera. 

– Byggstarterna där fortsätter att öka i god takt och storleken på pågående projekteringar tyder på att trenden fortsätter. Samtidigt riskerar osäkerheten kring tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder att dämpa uppgången framöver, säger Borg.

Bostadsbyggandet var den drivande sektorn i 144 kommuner förra året och sett till befolkningsmängd har byggandet varit starkast i Stockholm, Malmö och Uppsala. Totalt byggstartades 65 000 bostäder i Sverige 2021, en siffra som väntas öka till runt 70 000 i år, enligt Byggfakta.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev